Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Innlandet HF

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri/voksenpsykiatri, Sykehuset Innlandet HF

Publisert 2019-05-10 15.19
Søknadsfrist: 2019-05-27

imagec50yg.png

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt 320 senger.

Overlege i barne- og ungdomspsykiatri/voksenpsykiatri

TIPS poliklinikk Sanderud

Overlegestilling i TIPS.

Avdeling for akutt og psykosebehandling består av tre enheter for pasienter med behov for psykosebehandling og to enheter for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og akuttpsykiatrisk intensiv behandling.
Enhet for tidlig intervensjon ved psykose(TIPS) består av en Poliklinikk og en døgnenhet. Døgnenheten er en åpen post med 8 døgnplasser. Enhetens målsetting er å så tidlig som mulig utrede og behandle ungdom og voksne ved mistanke om, eller etablert førstegangspsykose. Dette for å gjøre VUP (varigheten av ubehandlet psykose) så kort som mulig for unge mennesker med førstegangspsykose i Hedmark og Oppland.  

Spennende stilling i godt fagmiljø.

Overlege med spesialitet i voksenpsykiatri kan også søke på stillingen

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge fremtilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede)  

Arbeidsoppgaver

Overlegestillingen er hovedsakelig knyttet til poliklinikken

En må i tillegg påregne å jobbe med pasienter innlagt i døgnenheten 

Utredning, pasientbehandling, samarbeid med 1. og 2. linjetjenesten

Samarbeid med pårørende

Veiledning.

Medisinskfaglig ansvar

Tverrfaglig jobbing

Undervisning

Holde seg faglig oppdatert og delta i enhetens og avdelingens fagutvikling  

Kvalifikasjoner

Faglig engasjement
Søker må mestre norsk godt både muntlig og skriftlig
Norsk autorisasjon  

Overlege/Spesialist i barne og ungdomspsykiatri.

Gjerne erfaring frå arbeid med barn og unge, samt erfaring  i forhold til utredning av psykose.

Spesialist i voksenpsykiatri kan og søke 

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner/ teamarbeid

Kunne arbeide selvstendig

God formidlingsevne

Kunne jobbe utadrettet

Evne til å kunne organisere / prioritere  arbeidsoppgaver i en travel hverdag

God evne til  dokumentasjon

Evne til å bidra positivt i arbeidsmiljøet/ humor 

Vi tilbyr

Et godt og stabilt faglig arbeidsmiljø med bl.a. 2,45 overlege stillinger, 2,5 psykolog spesialister i både barne- og ungdomspsykologi og voksenpsykologi,

1 psykologspesialist i nevropsykologi i tillegg til  øvrig tverrfaglig sammensatt ansattgruppe.

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

Godt arbeidsmiljø

Mulighet for faglig / personlig utvikling 

Faste møtearena for avdelingens spesialister

Avdelinga har god spesialistdekning og rekrutterer godt inn i ledige stillinger

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4014745068

Arbeidssted: Petter Skreddersgate 34, 2312 Ottestad, Norge

imageet8s.png

Kontaktinformasjon

Sylvi Nes
Avdelingssjef
970 46 790

imager8si.png

 

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Innlandet HF

 • Sted

  Ottestad

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-05-27

 • Publiseringsdato

  2019-05-10

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!