Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Kreftregisteret

Patolog, Kreftregisteret

Publisert 2019-05-07 15.01
Søknadsfrist: 2019-05-26

image77t6b.png

Kreftregisteret er et offentlig forskningsinstitutt med landsdekkende oppgaver, organisert i en enhet i Oslo universitetssykehus HF i Helseregion Sør-Øst. I tillegg til forskning driver instituttet kunnskapsformidling og rådgivning, og har ansvar for å registrere alle krefttilfeller i landet. Kreftregisteret er også ansvarlig for masseundersøkelsene mot livmorhalskreft og brystkreft.

 

Instituttet har ca. 180 medarbeidere, og holder til i lokaler ved Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark på Montebello i Oslo.

www.kreftregisteret.no

Patolog

Vi søker en patolog som kan være bindeleddet mellom det kliniske miljøet og Kreftregisteret, fra rapportering til ferdig statistikk, via kvalitetssikring og veiledning. Nasjonal standardisering og strukturert rapportering av patologi er et meget viktig arbeid fremover og vi håper du vil være med!

Informasjon fra patologiavdelingene er en av hovedkildene til Kreftregisteret, og det er svært viktig med god og oppdatert patologikunnskap både ved innhenting, bearbeiding og utlevering av data. Patologikunnskap er også viktig for å skape legitimitet og forankring for kvalitetsregistrene blant alle fagområder i de nasjonale kliniske miljøene.

Et av satsingsområdene for Kreftregisteret er gjenbruk av strukturert informasjon fra fagsystemene og vi samarbeider med heleforetakene og Den Norske patologforening om mest mulig hensiktsmessige løsninger for patologibesvarelser. Kreftregisteret deltar også i det nasjonale prosjektet Digital patologi, og vi ser at det ligger flere muligheter for spennende prosjekter for berikelse av informasjon tilgjengelig for Kreftregisteret i kjølvannet av dette arbeidet. Andre spennende områder der patologikompetanse vil spille en viktig rolle er prosjekter knyttet til Natural Language Processing og maskinlæring. 

Arbeidsoppgaver

Du er en ressurs for Registeravdelingen og forskere innenfor kvalitetssikring, kodeverk, strukturert rapportering, internopplæring m.m. Du er Kreftregisterets representant i nasjonale fora og prosjekter der patologikunnskap er viktig. Du bidrar i forskningsprosjekter initiert av patologimiljøet. Arbeidsdagen din består av både rutine- og prosjektarbeid. Du jobber tett med kvalitetsregistrenes referansegrupper for å sikre relevant rapportering av patologiinformasjon. 

Kvalifikasjoner

 • Legespesialisering innen patologi
 • God kjennskap til kodeverk innen patologi (eks. SNOMED, NORPAT, SNOMED CT) 
 • Interesse for strukturert rapportering av patologi 
 • Gode kunnskaper i norsk/engelsk, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til internasjonale kodeverk/klassifisering innen kreft
 • Kjennskap til nasjonale arbeid og prosjekter innenfor patologifaget (eks DNPs biopsiveileder og nasjonale retningslinjer)
 • Kjennskap til nasjonalt arbeid innenfor digital patologi og strukturerte rapportering 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Nøyaktig
 • Strukturert 

Vi tilbyr

 • Mulighet for redusert stilling i kombinasjon med klinisk stilling, minimum 50 % i stilling på Kreftregisteret
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å delta på nasjonale og internasjonale konferanser
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Kontor i nye lokaler på Montebello
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Heltid / Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4061884307

Arbeidssted: Ullernchausseen 64, 0379 Oslo, Norge

image758rx.png

Kontaktinformasjon

Tom Børge Johannesen
Overlege, leder medisinsk faggruppe
408 79 883
tom.borge.johannesen@kreftregisteret.no

Martine Staib
Rådgiver - HR
926 91 858
martine.staib@kreftregisteret.no

 

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Kreftregisteret

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-05-26

 • Publiseringsdato

  2019-05-07

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!