Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vestre Viken

Overlege BUPA Ringerike BUP, Vestre Viken

Publisert 2019-04-12 13.28
Søknadsfrist: 2019-05-10

imagecazwo.png

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  
 
I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Overlege

BUPA Ringerike BUP

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 26 kommuner i Buskerud og deler av Akershus fylke.

Ringerike BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Poliklinikken har i dag 24 fagstillinger og 16 000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA, DPS og barneavdeling. Poliklinikken har 3 overlegestillinger og to LIS- hjemler for lege.

Vi søker nå etter overlege i 100% fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Oppgavene for overlege er varierte og faglig utfordrende i et fagmiljø som legger vekt på hele bredden i faget og en forståelse av barn og unges psykiske vansker ut i fra en bio-psyko-sosial modell
 • Utredning, diagnostisering og behandling, inkludert medikamentell behandling
 • Veiledning til lege i spesialisering
 • Deltakelse i internt tverrfaglig samarbeid, i samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste og med kommunalt hjelpeapparat.
 • Deltakelse i avdelingens vaktordning avtales nærmere ved ansettelse.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Lege i spesialisering med kort tid igjen til å bli spesialist i barne – og ungdomspsykiatri kan også søke
 • Fleksibel og med gode samarbeidsevner
 • Evne til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B
 • Politiattest må fremlegges ved tilsettelse

Vi tilbyr

 • Et aktivt og solid legemiljø i avdelingen bestående av 34 legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri og 13 leger i spesialisering.
 • Regelmessige legemøter og god kollegial støtte. Det er flere overleger med Phd og vi har også overleger som er godkjente psykoterapiveiledere.
 • Det er egen forsknings- og utviklingsenhet ved Klinikk for psykisk helse og rus
 • En aktiv velferdsforening med ulike sosiale tilbud og muligheter for ferieleiligheter i inn og utland
 • Konkurransedyktig betingelser.

Heltid / Deltid:
Heltid

Ansettelsesform:
Fast

Stillingsprosent:
100

Webcruiter-ID:
4054328712

For nærmere opplysninger kontaktes seksjonsleder Bjørn Heimdal, Ringerike BUP, telefon 905 39 178 eller avd. overlege Cathrine Kjekstad, telefon 959 20 802 

Arbeidssted: Arnegårdsveien 5, 3511 Hønefoss, Norge

imagejmxt5.png

 

Bjørn Heimdal
Seksjonsleder
905 391 78
Cathrine Kjekstad
Avdelingsoverlege
959 20 802
 

imagegujlm.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Vestre Viken

 • Sted

  Hønefoss

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-05-10

 • Publiseringsdato

  2019-04-12

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!