Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord RHF

Administrerende direktør, Helse Nord RHF

Publisert 2019-03-15 13.57
Søknadsfrist: 2019-04-26

Viktig samfunnssektor – utfordrende lederoppgaver

Ledelse i helsesektoren stiller store krav til lederskap, både operativt og strategisk. Vi søker en tydelig, samlende og gjennomføringssterk leder med bred samfunnsforståelse og ledererfaring på høyt nivå til en av Nord-Norges viktigste lederroller.

Administrerende direktør har ansvar for å sikre befolkningen i regionen et godt spesialisthelsetjenestetilbud. Dette vil kreve arbeid med omstillings- og utviklingsprosesser for å sikre kvalitet, gode faglige prioriteringer, riktig ressursutnyttelse og effektivitet. Helhetlige styrings- og rapporteringssystemer, forståelse for økonomiske rammer samt motiverte og kompetente medarbeidere er avgjørende for å lykkes.

Den rette kandidaten ser både mulighetene og utfordringene og har nødvendig erfaring, trygghet og pågangsmot til å gå inn i lederrollen. Søkere må ha høyere utdanning, og toppledererfaring fra større og komplekse virksomheter. Det er sterkt ønskelig at kandidaten har utdanning og/eller erfaring fra helsesektoren. Stillingen vil kreve helhetlig forståelse for samfunnsoppdraget og innsikt i spesialisthelsetjenesten. Aktuelle kandidater må ha utstrakt evne til kommunikasjon og samhandling internt og eksternt og til å bygge konstruktive og tillitsbaserte relasjoner.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Bente A. Paulsrud, tlf. 91 10 81 65 i Amrop Delphi eller styreleder Renate Larsen, tlf. 97 54 41 19. Søknad ønskes snarest og senest innen 26.04.2019 til kontakt@amropdelphi.no

Etter søknadsfrist vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlige selv om de har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Blir dette aktuelt, vil vi ta kontakt før offentliggjøring. Mener du å ha grunnlag for å få søknaden unntatt offentlighet, ber vi deg begrunne dette.

Om arbeidsgiveren

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Vår visjon er Helse i Nord der vi bor . Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Helse Nord RHF har et overordnet ansvar for spesialisttjenestetilbudet til den samiske befolkningen. Hovedoppgaven er å planlegge, organisere, styre og samordne spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har ca 19 000 ansatte. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 70 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her

Søknad merkes: A002584

Frist: Snarest

imageosufs.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord RHF

 • Sted

  Bodø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-04-26

 • Publiseringsdato

  2019-03-15

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!

DM Arena-møter