Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Avdeling for barn og unges psykiske helse søker avdelingssjef, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2019-03-13 11.44

imagem5f7i.png

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse søker avdelingssjef

Klinikk for psykisk helse

Sentral lederstilling i tverrfaglig avdeling

Sørlandet sykehus HF har ansvar for behandlingstilbudet innen somatikk og psykiatri i Aust-Agder og Vest-Agder. Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) er med sine om lag 200 årsverk en av åtte avdelinger innen Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. ABUP er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til barn og unge i Agderfylkene. Avdelingen har enheter i Arendal, Kristiansand og Lister, og gir et spesialisert tilbud til barn og unge fra 0 til 18 år og deres pårørende/familier. Dette kan være utredning og behandling av angst, atferdsvansker, utviklingsforstyrrelser, ADHD, depresjon, tvangslidelse, selvmordsfare, spiseforstyrrelser, skolevegring med mer. Avdelingen har et solid forskningsmiljø, og har tatt i bruk nye kommunikasjonsformer for å nå ut til befolkningen.

ABUP har bred kompetanse for å løse oppgavene på en god måte i en tverrfaglig ramme. Avdelingen jobber tett sammen med andre offentlige instanser, som for eksempel barnehage, skole, fastlege, helsesøster og barnevern for å finne frem til det beste behandlingstilbudet til det enkelte barn/ungdom. Kunnskapsbaserte behandlingstilbud vil sammen med e-helse og kontinuerlig forbedringsarbeid være viktige elementer for å møte fremtidens behov. Vi vil skape pasientens helsetjeneste.  

Det søkes etter en avdelingssjef som utøver sin ledelse på en motiverende måte og med god gjennomføringskraft. Arbeidssted p.t. Arendal, Kristiansand og Lister. Reisevirksomhet må kunne påregnes.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Alle ledere ved Sørlandet sykehus HF skal utøve ledelse i tråd med sykehusets verdigrunnlag, planer for foretaket, gjeldende lover og forskrifter, samt øvrige styrende dokumenter, herunder budsjett. Avdelingssjef har det totale ansvar for all aktivitet i avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Helse- eller sosialfaglig utdanning minimum på bachelornivå
 • Formell lederutdanning vil være en fordel
 • Erfaring innen ledelse og kvalitetsforbedringsarbeid 
 • God kjennskap til fagfeltet barn og unges psykiske helse, med en utviklingsorientert tilnærming til målgruppen

Personlige egenskaper

 • Motivererende og trives med å lede andre mennesker i et tverrfaglig miljø
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Interesse for forbedringsarbeid og ledelse av endringsprosesser 
 • God system-/organisasjonsforståelse kombinert med virksomhetsfokus
 • Beslutningsdyktig 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Utfordrende stilling i en organisasjon i endring
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling 
 • Konkurransedyktige betingelser - lønn etter avtale

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4035820245

Kontaktinformasjon

Oddvar Sæther
Klinikkdirektør
480 27 326

imagedden.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Kristiansand

 • Land

  Norge

 • Publiseringsdato

  2019-03-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!