Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Direktoratet for e-helse

Seniorrådgiver helsefaglige kodeverk, Direktoratet for e-helse

Publisert 2019-02-08 15.04
Søknadsfrist: 2019-02-24

imagexpx47.png

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.

Seniorrådgiver helsefaglige kodeverk

Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi


Har du arbeidserfaring fra norsk spesialisthelsetjeneste? Vil du være med på å bygge solide og velfungerende kodeverk?  Vi søker etter en ny medarbeider til vårt arbeid med kliniske kodeverk og terminologi.
 
Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi har ansvar for utvikling og forvaltning av helsefaglige kodeverk og terminologi, for eksempel ICD-10, ICPC-2 og SNOMED CT. Gode helsefaglige kodeverk og riktig registrering av koder er utgangspunktet for gode helsedata. Kodene gjør at vi kan følge med på befolkningens helse, oppdage endringer i sykdomsmønsteret og fordele ressurser i helse- og omsorgstjenesten.

Terminologi er betegnelsen på et forråd av ord som er spesifikke for et bestemt fagområde. En felles standardisert terminologi gir grunnlag for et felles språk som støtter digitale kommunikasjon og gir økt evne til samhandling mellom yrkesgrupper, systemer og forvaltningsnivåer.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Seksjon forvaltning og utvikling i Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi, og du vil inngå i et helsefaglig team med kompetanse i medisin, kodefag og IKT.

Heltid / Deltid:
Heltid

Ansettelsesform:
Fast

Stillingsprosent:
100

Arbeidsoppgaver

Stillingen har et særskilt ansvar for faglige veiledning og forvaltning av kliniske kodeverk. Du vil lede samarbeid med brukerne av kodeverkene i helse- og omsorgstjenesten, og delta på arenaer for høringer og beslutninger. Du vil også delta i prosjekter for utvikling av kodeverk og terminologi innenfor nye områder i helsetjenesten. I tillegg vil du delta i tverrfaglig samarbeid innad i direktoratet og i helse- og omsorgssektoren.  Det inngår også internasjonalt arbeid knyttet til eierorganisasjoner til kodeverk og terminologier. Andre relevante oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning som lege, eller annen relevant høyere utdanning innen helsefag på mastergradsnivå
 • minimum tre års arbeidserfaring fra norsk spesialisthelsetjeneste
 • kjennskap til bruk av helsefaglige kodeverkerfaring med tekstproduksjon
 • erfaring med teamarbeid

Det er ønskelig at du også har noe erfaring med eller kjennskap til:

 • medisinsk koding og bruk av ICD-10 og de nasjonale prosedyrekodeverkene (NCSP, NCMP, NCRP)
 • prosjektarbeid
 • IKT-verktøy i bruk i spesialisthelsetjenesten
 • informasjons- og kommunikasjonsverktøy (for eksempel SharePoint, Officepakken)
 • møteledelse og undervisning 

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig, analytisk, strukturert og praktiserer åpenhet. Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk. Du må ha evne til å samarbeide, kommunisere og bygge gode relasjoner både med interne og eksterne samarbeidsparter. For å lykkes i stillingen må du ha god arbeidskapasitet, og ha evne til systematisk tenkning. Det blir lagt vekt på god rolleforståelse og personlig egnethet til stillingen.

Vi tilbyr

 • stilling som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med årslønn kr 607 700- 979 000 (lønnstrinn 68 – 87), avhengig av søkerens kvalifikasjoner
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Direktoratet for e-helse

Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Marie Vikdal på telefon 971 58 216 eller Seksjonssjef Taran Borge på telefon 984 24 602. Oppgi utlysningsnummer 3/2019 dersom du kontakter oss. 

Søknadsfrist: 24.02.2019

 
 
Taran Borge
Seksjonssjef
984 24 602
 

imagefxcx.png

Verkstedveien 1, 0277 Oslo, Norge

imaget3jfq.png

imagevftz.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Rådgiver

 • Arbeidsgiver

  Direktoratet for e-helse

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-02-24

 • Publiseringsdato

  2019-02-08

 • Søk!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!