Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Direktoratet for e-helse

Helsefaglig rådgiver e-resept, Direktoratet for e-helse

Publisert 2019-02-06 15.09
Søknadsfrist: 2019-03-03

imagenbt2k.png

Direktoratet for e-helse er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Vi realiserer og forvalter nasjonale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren. Direktoratet skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi jobber for et enklere helse-Norge.

Helsefaglig rådgiver e-resept

Avdeling produkt og plan, Direktoratet for e-helse

Har du bred erfaring innen helsefag, IKT utvikling og produktstyring? Som helsefaglig rådgiver vil du bidra i vårt arbeid med å sette fokus på kvalitet i e-reseptkjeden.

Direktoratet for e-helse har ansvaret for flere nasjonale e-helseløsninger slik som e-resept. E- resept skal sikre at de ulike aktørene i verdikjeden fra forskrivning, via utlevering til økonomisk oppgjør, knyttes sammen i et helhetlig elektronisk forløp. Dette inkluderer også forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte fra Legemiddelverket. E-resept ble i 2013 innført blant fastleger, legevakter, apotek og bandasjister og etter hvert også i sykehusene. Løsningen skal også tilpasses flere rekvirentgrupper slik som tannleger, samt løsningen er videreutviklet for å støtte nye tjenester som nettapotek.

Vi søker nå etter deg som har helsefaglig bakgrunn, erfaring fra IKT-utvikling og produktstyring, og med interesse for e-helse og legemiddelfeltet. Du vil arbeide sammen med kolleger innen e-resept forvaltning og andre legemiddelrelaterte prosjekter i direktoratet, og du vil rapportere til produktansvarlig for e-resept. Hos oss kan du være med å utvikle fremtidens nasjonale e-helseløsninger.

I henhold til nasjonal e-helsestrategi er legemiddelfeltet et særlig satsningsområde for perioden 2017-2022. Innføring av pasientens legemiddelliste er det mest sentrale tiltaket i strategien, men også innføring av e-resept til kommunal helse- og omsorgstjeneste, multidose i e-resept og kvalitet i e-resept. For mer informasjon om satsningen, se ehelse.no.

Stillingen er fast og for tiden plassert i Avdeling produkt og plan, Seksjon produkt og veikart.

Heltid / Deltid:
Heltid

Ansettelsesform:
Fast

Stillingsprosent:
100

Webcruiter-ID:
4022232491

 

Arbeidsoppgaver

Dine hovedarbeidsoppgaver vil være å:

 • utarbeide og vedlikeholde funksjonell kravspesifikasjon til rekvirent i e-resept
 • gi helsefaglig rådgivning i produktstyringen av e-reseptløsningen
 • bidra i utredningsarbeid tilknyttet e-resept og legemiddelområdet
 • behandle og svare ut henvendelser fra sektoren om e-reseptløsningen
 • bistå testteam i vurdering av testresultater ved behov
 • bidra i vurdering av kritikalitet ved feil og hendelser i produksjon

I tillegg vil du samarbeide tett med andre interne fagmiljøer for å sikre at e-resept ivaretar nødvendige krav til pasientsikkerhet, brukervennlighet og aktuelle lover og forskrifter. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

Disse kvalifikasjonene må du ha

 • utdanning fra høyskole og/eller universitet, fortrinnsvis innen helsefag, minimum på bachelornivå
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring
 • erfaring med og god kunnskap om legemiddelområdet
 • erfaring med e-helse feltet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker også at du har

 • erfaring med prosjektarbeid
 • erfaring med løsninger med høye krav til informasjonssikkerhet og personvern
 • god kjennskap til norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (Normen)
 • god forståelse av prosesser og aktørbildet i offentlig sektor, spesielt helsesektoren
 • erfaring med legemiddelhåndtering og e-resept
 • erfaring med kravspesifiseringsarbeid
 • arbeidserfaring med e-helseløsninger og produktutvikling

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen må du være systematisk og strukturert, samt ha gode samarbeidsevner og like å jobbe i tverrfaglige team. Du kommer inn i et fagmiljø hvor det er stadige endringer og du må derfor være fleksibel og løsningsorientert. Det er en forutsetning at du er engasjert i utvikling av helsesektoren, ser teknologiske muligheter og ønsker å være med på å forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. Videre må du kunne identifisere behov i klinisk praksis.

Vi tilbyr

 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) og årslønn tilværende kr 695 500 – 979 000 (lønnstrinn 75 - 87), avhengig av søkerens kvalifikasjoner.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt beliggende på Skøyen i Oslo

I Direktoratet for e-helse får du kollegaer som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Tempoet hos oss er høyt, men vi tar godt vare på hverandre. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Direktoratet for e-helse
Medarbeiderne i Direktoratet for e-helse skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med produktansvarlig for e-resept Ervin R Reyes 993 05 544 eller seksjonsleder Kari Jørgensen på telefon 990 07 861.

Kontaktinformasjon

imageobz0p.png

Kari Jørgensen
Seksjonssjef
990 07 861
LinkedIn Profile

imageovtp.png

Ervin Ricardo Reyes
Seniorrådgiver
993 05 544
LinkedIn Profile

imagee5up2.png

Arbeidssted: Verkstedveien 1, 0277 Oslo

imagemmcr.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Rådgiver

 • Arbeidsgiver

  Direktoratet for e-helse

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-03-03

 • Publiseringsdato

  2019-02-06

 • Søk!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!