Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Assisterende divisjonsdirektør Kirurgisk divisjon, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2019-02-05 12.40
Søknadsfrist: 2019-02-24

image09b6.png

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 500 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer  kirurgiske spesialisthelsetjenester for et opptaksområde på over 550.000 innbyggere. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet, Dagkirurgisk Senter på Nordbyhagen og Ski,  samt Palliativt senter, og har i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

Assisterende divisjonsdirektør Kirurgisk divisjon

Assisterende divisjonsdirektør får en sentral rolle ved å bistå divisjonsdirektøren i implementering og gjennomføring av strategier, mål og prosesser i kirurgisk divisjon. Stillingen krever svært god struktur, systematikk og evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig. Som assisterende direktør vil du være leder for divisjonens dyktige stab, som består av 10 personer innenfor kvalitet og koding, HMS, turnus og merkantile funksjoner. Divisjonen vil styrke pasienten gjennom gode og trygge pasientforløp, med kvalitet i pasientbehandlingen og effektiv drift.
Vi søker deg som har erfaring fra ledelse i komplekse organisasjoner og som trives i en operativ rolle. Du må være bekvem i en rolle hvor du "holder i trådene", følger opp mange parallelle prosesser og er opptatt av at andre skal lykkes. Du er proaktiv, resultatorientert og har stor gjennomføringsevne.Divisjonen har i dag om lag 1300 årsverk, 10 avdelinger og et budsjett på ca. 1 milliard kroner.Assisterende divisjonsdirektør samarbeider tett med divisjonsdirektør, er direktørens stedfortreder og deltar i divisjonens ledergruppe.

Heltid / Deltid:
Heltid

Ansettelsesform:
Fast

Stillingsprosent:
100

Webcruiter-ID:
4011730098

Arbeidsoppgaver

Understøtte divisjonsdirektør i ledelse av Kirurgisk divisjon 
Implementere og gjennomføre mål, strategier og prosesser 
Bistå / lede prosjekter og forbedringsarbeid
Følge opp pågående saker, rapporteringer og tilsvarende 
Lede divisjonens stabsfunksjoner 
Bidra til et motiverende arbeidsmiljø i et kompetansetungt fagmiljø
Bistå i utvikling av kvalitet og pasientsikkerhet
Bistå i økonomi- og virksomhetsstyring
Gjennomføre nødvendige og aktuelle omstillings- og endringsprosesser

Kvalifikasjoner

Ledererfaring
Prosjekt- og prosesskompetanse
God driftsforståelse og kjennskap til klinisk drift 
Dokumentert erfaring fra utvikling av, gjennomføring og implementering av vedtak, planer og tiltak  
Erfaring med organisasjonsutvikling og omstillingsarbeid
Relevant utdanning på høyskole/universitet/master
Helsefaglig eller medisinsk bakgrunn er en fordel

Personlige egenskaper

God forståelse- og motivasjon for rollen som assisterende direktør 
Evne til å se helhet, fange opp behov og ta nødvendige initiativ for å gjøre lederlinjen god  
Svært gode samarbeidsevner og trives med å gjøre andre god - samtidig selvstendig i rollen
Svært god evne til samhandling, dialog,forankring og kommunikasjon
Resultatorientert og stor gjennomføringsevne 
Motiverende lederstil
Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

En krevende og spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning
En utfordrende funksjon i spenningsfeltet mellom ledelse, fag, forskning og gode pasientprosesser
Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
Å være en del av et ambisiøst lederteam
Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon

Anne Karin Lindahl
Direktør Kirurgisk divisjon
930 11 169
anne.karin.lindahl@ahus.no

Jan Inge Pettersen
HR-Direktør
952 07 406
jan.inge.pettersen@ahus.no

Arbeidssted: Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

imagejn0j.png

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Lørenskog

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2019-02-24

 • Publiseringsdato

  2019-02-05

 • Søk!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!