Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Overlege/psykiater/lege i spesialisering, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2018-11-09 12.50
Søknadsfrist: 2018-12-02

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

Overlege/psykiater/lege i spesialisering - Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder, poliklinikk, Grimstad/Arendal

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus. Spesialisthelsetilbudet som DPS tilbyr omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til pårørende og den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team, et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. Avdelingen har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

Som overlege i allmennpsykiatrisk poliklinikk er man del av et større kollegiet med overleger i DPS Aust-Agder. Det er et godt arbeidsmiljø, selv om dagene er travle. I de allmenpsykiatriske poliklinikkene samarbeider man med gode og engasjerte kollegaer om utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser. Man er del av et team med psykologspesialister og psykologer hvor flere har psykoterapiutdanning. Det er gode faglige diskusjoner om hvordan vi best mulig kan hjelpe pasienten videre. Det er rom for videreutvikling av egen kompetanse og bidra til utvikling av faget. DPS Aust-Agder har også fordypningstjeneste for LIS i gruppeteam, døgnenheten og i FACT team for psykoselidelser og nysyke.

Vi har nå ledig 1 x 100 % fast stilling som overlege i poliklinikken i Grimstad og 1 x 100 % vikar stilling i poliklinikken i Arendal. Spesialitet: psykiatri

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Kun søknader registrert elektronisk vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Opprettholde fokus på medisinske og somatiske problemstillinger, samt medikamentelle avklaringer og behandling.
 • Medisinskfaglig bistand til psykologer og sykepleiere i teamet er en viktig oppgave.
 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk gir tilbud til pasienter med ulike problemstillinger. Utredning, diagnostisering og behandling er sentrale oppgaver.
 • Vurderinger, utredning, behandling individuelt eller i grupper.
 • Samarbeid med fastleger og førstelinjetjenesten
 • Vi vektlegger internt samarbeid, evne til tverrfaglig samarbeid.
 • Veiledning av LIS-kandidater og andre medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist i psykiatri. Søkere med kort tid igjen til godkjent spesialitet oppfordres til å søke da de også vil komme i betraktning.
 • Erfaring i tverrfaglig samarbeid
 • Gyldig norsk lisens/autorisasjon
 • Beherske skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til norsk regel- og lovverk

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Engasjert og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk
 • Tar medansvar for enhetens og avdelingens totale drift og bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3973498007
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat, Fast
 • Antall stillinger: 2

Kontaktinfo:

Anne Dalen

Overlege

918 85 088


Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere / rekrutteringsbyrå.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Lege i spesialisering, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Grimstad

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-12-02

 • Publiseringsdato

  2018-11-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!