Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord RHF

Medisinsk rådgiver, Helse Nord RHF

Publisert 2018-11-09 12.38
Søknadsfrist: 2018-12-02

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge, organisere, styre og samordne spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i seks helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har ca 19 000 ansatte. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 65 medarbeidere er lokalisert i Bodø. Les mer her

Medisinsk rådgiver Helse Nord RHF - Fag adm SOLA

Vi søker etter en dyktig medarbeider som kan jobbe selvstendig, er serviceinnstilt og som trives i et hektisk miljø. Arbeidet blir en kombinasjon av selvstendig oppgaveløsing og oppgaver utført i tett samarbeid med andre avdelinger i Helse Nord RHF og HF-ene i regionen. Den som ansettes vil jobbe med medisinskfaglig rådgivning på region- og helseforetaksnivå som skal understøtte det faglige tjenestetilbudet.

Arbeidsoppgaver

 • Løpende saksbehandling
 • Særskilt ansvar for tildelte fagområder
 • Delta i og lede prosjekter
 • Sekretariat for fagråd
 • Forberedelse og utforming av styresaker til styret i Helse Nord RHF

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen
 • Relevant arbeidserfaring med minimum tre års praktisk kliniskerfaring i spesialisthelsetjenesten
 • Ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Forståelse for komplekse organisasjoner og beslutningsprosesser
 • Erfaring fra analyse- eller utredningsarbeid knyttet til helsesektoren er en fordel

Utdanningsretning

 • Medisinsk embetseksamen

Utdanningsnivå

 • Cand med

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Strukturert og systematisk i arbeidsformen
 • Selvstendig og skriveglad
 • Gode vurderingsevner, kvalitetsbevisst og leveringsdyktig
 • Strategisk forståelse og evne til å se helhet

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver hos en attraktiv arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger (KLP)
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-virksomhet
 • Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

  Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3975502404
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Geir Tollåli

Fagdirektør

909 45 509

geir.tollali@helse-nord.no

Randi Midtgård Spørck

Seksjonsleder

418 51 615

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Rådgiver

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord RHF

 • Sted

  Bodø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-12-02

 • Publiseringsdato

  2018-11-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSREGISTERET

– Mindre overbehandling av prostatakreft

John-Aren Røttingen i Forskningsrådet

NY SENTERORDNING FRA FORSKNINGSRÅDET

Norges første kliniske forskningssenter til Bergen2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!