Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Stavanger HF

Er du klar for nye utfordringer - Stavanger DPS har ledig overlegestilling

Publisert 2018-10-09 14.39
Søknadsfrist: 2018-10-29

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no

Er du klar for nye utfordringer - Stavanger DPS har ledig overlegestilling

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisk utredning
 • Tverrfaglig samarbeid og individuell samtalebehandling
 • Medisinsk vurdering av pasienter
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Samarbeid med instanser i 1. linjetjenesten
 • Akutt vurdering av pasienters psykiske helse
 • Delta i undervisning og veiledning
 • Være vedtaksansvarlig for pasienter på tvang
 • Veiledning/diagnoserådgivning og undervisning til andre yrkesgrupper
 • Opplæring/veiledning til leger i spesialisering
 • Medisinrådgivning til fastleger

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i psykiatri, leger som snart er ferdig spesialist i psykiatri
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Relevant praksis.
 • Erfaring med behandling av pasienter med alvorlig psykisk sykdom
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til psykisk helsevernlov
 • Kunne bruke dataverktøy til dokumentasjon av behandling mm
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • God faglig vurderingsevne og evne til å arbeide målrettet og strukturert.
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kolleger
 • Imøtekommenhet overfor publikum og samarbeidspartnere
 • Fleksibel, ansvarsbevisst, løsningsorientert og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Veiledning sammen med andre overleger
 • Interessant arbeid i engasjert fagmiljø med mulighet for fagutvikling og forskning
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift.
 • Gode velferdsordninger som bla turgrupper og bedriftsidrettslag.
 • Gode garderobefasiliteter
 • Nye lokaler
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3951783101
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast heltid
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Annabet Storstein, Postleder, (+47) 51 51 45 72

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Stavanger HF

 • Sted

  Stavanger

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-10-29

 • Publiseringsdato

  2018-10-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Bilde av Joachim Henriksen

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Samarbeider kun med åpne leger

Utbetalinger fra legemiddelindustrien

Søk i utbetalingene fra legemiddelindustrien

Oslo universitetssykehus

Går av som HR-direktør ved OUS

HELSEDIREKTØREN BER SYKEHUSENE TA GREP

Når ikke målet for færre pasientskader2

STATSBUDSJETTET 2019

Dette er helselekkasjene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus:

Frykter et eldreombud vil gå utover andre pasientgrupper2

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!