Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Den norske legeforening

Fagdirektør, Den norske legeforening

Publisert 2018-09-14 11.43
Søknadsfrist: 2018-10-14

Den norske legeforening skal jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og arbeide med helsepolitiske spørsmål. Legeforeningen består av 19 lokalforeninger, 7 yrkesforeninger og 45 fagmedisinske foreninger.

Foreningens øverste organ er landsstyret. Mellom landsstyremøtene ledes foreningen av et sentralstyre med president som styreleder. Den daglige driften ivaretas av et sekretariat med 180 ansatte som ledes av generalsekretær. Medisinsk fagavdeling har 35 medarbeidere og står foran viktige utviklingsoppgaver.

Se mer på: www.legeforeningen.no

Fagdirektør i Legeforeningen

Legeforeningen er inne i en viktig utvikling der Landsstyret har besluttet å styrke fagets plass i foreningen. Ny fagdirektør får en svært viktig rolle i å legge til rette for og gjennomføre disse endringene. Vi søker en fremtidsrettet og engasjert leder som sammen med fagstyret og egen avdeling skal bidra til at Legeforeningen styrker sin rolle som en betydelig medisinskfaglig aktør i det norske samfunnet.  Samtidig skal fagavdelingens arbeid med legers grunn-, videre- og etterutdanning, medisinsk fagutvikling, kvalitetsarbeid og e-helse videreføres.

Rett person får strategisk viktige oppgaver og store utfordringer i grenseflaten mellom fag, utdanning, organisering og ledelse.

Vi søker deg som er legespesialist med relevant ledererfaring og bred bakgrunn fra helsetjenestene. Ideelle kandidater har god fagpolitisk innsikt, lederutdanning, erfaring fra medisinsk forskning, samfunnsforståelse og innsikt i sentrale utviklingstrekk innenfor nasjonale og internasjonale helsemiljøer. Vilje til å finne nye løsninger og samhandlingsformer både innad i Legeforeningen og i forhold til myndigheter er viktig.

Faglig og personlig tyngde kombinert med solid rolleforståelse, sterk prosesskompetanse og gode kommunikasjonsevner vil ha betydning for å lykkes. Fagavdelingens arbeid vil skje i tett dialog med foreningsledd, medlemmer og andre avdelinger i Legeforeningens sekretariat. Det vil kreve at du er en god relasjonsbygger og inspirator som vedsetter forankrings- og medvirkningsprosesser samtidig som du får fremdrift og er opptatt av resultater.

Fagdirektør rapporterer til Legeforeningens generalsekretær og inngår i sekretariatets ledergruppe. 

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 23 33 27 70, lsb@amropdelphi.no

Søknad med CV merket 46169 leveres på

innen 14. oktober 2018.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Den norske legeforening

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-10-14

 • Publiseringsdato

  2018-09-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»16

NORSK STUDIE BLANT HJEMMEHJELP-MOTTAKERE

Dette er hovedgrunnene til innleggelse av eldre

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!