Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Folkehelseinstituttet

Ledig stilling som forsker innen migrasjons- og minoritetshelse

Publisert 2018-07-03 14.18
Søknadsfrist: 2018-08-12

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Bedre helse og likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen i Norge er  vår visjon.  Vil du være med å produsere og formidle kompetanse for å få det til?


Vi har ledig en fast stilling som forsker i 100% stilling ved Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), i område for helsetjenester. Personen som tilsettes vil få faglig ansvar for utvikling, ledelse og gjennomføring av forskningsprosjekter på fagområdet psykisk og fysisk helse og migrasjon. Videre vil vedkommende bidra til nyskapende forskning, samfunnsrelevant formidling og veiledning av studenter innen fagområdet. Det er et høyt krav til produktivitet i stillingen. 


Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) arbeider med å frembringe og formidle kunnskap om sammenhenger mellom migrasjon og helse. Senteret er et samlingspunkt for fagfeltet migrasjonshelse i Norge. Senteret innhenter kunnskap og erfaringer fra andre land og er også med og påvirker fagfeltet internasjonalt. NAKMI ble virksomhetsoverført til Folkehelseinstituttet per 01.01.18, og er midlertidig plassert som en avdeling under områdedirektør i området for helsetjenester. Det pågår en omorganiseringsprosess for den videre plasseringen av NAKMI innenfor området for helsetjenester. Målet for prosessen er at NAKMIs aktiviteter skal bli godt integrert med andre aktiviteter i område for helsetjenester og i resten av Folkehelseinstituttet. Prosessen planlegges ferdigstilt i løpet av 3. kvartal 2018. Den organisatoriske plasseringen av denne utlyste stillingen vil kunne bli endret når prosessen er ferdigstilt.


Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Vi arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, global helse og migrasjonshelse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.
                

Arbeidsoppgaver

 • Drive egen forskning knyttet til fagområdet migrasjon og psykisk og fysisk helse
 • Selvstendig veiledning av studenter og PhD kandidater innen fagområdet migrasjonshelse
 • Publisere fra forsknings- og fagutviklingsarbeid
 • Utvikle nye prosjekter, søke eksterne midler og bistå i utarbeidelse av prosjektsøknader på fagområdet migrasjon og helse
 • Bistå i videreutviklingen av fagområdet migrasjon og helse på nasjonalt og internasjonalt plan
 • Formidle eget fagområdet til NAKMIs målgrupper
 • Bistå i NAKMIs øvrige forsknings-, fag- og formidlingsaktiviteter ved behov 
 • Bistå i langsiktig strategisk videreutvikling av NAKMIS forskningsvirksomhet
 • Bidra til NAKMI’s målsetninger innen fagområdet realiseres
 • Holde seg bredt faglig oppdatert på forskning fra migrasjonshelsefeltet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innenfor medisin og/eller psykologi  
 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde
 • Kunnskap om etiske og administrative regler for håndtering av forskningsdata
 • Veiledningskompetanse 
 • God oversikt og breddekunnskap om migrasjonshelse, med vekt på psykisk og fysisk helse 
 • Kjennskap til norsk forvaltning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Beherske andre relevante språk er en fordel, spesielt språk som snakkes blant de største innvandrergruppene
 • Erfaring med registerepidemiologi er en fordel
 • Relevant pedagogisk kompetanse er en fordel
 • Erfaring fra klinisk praksis i den norske primærhelsetjenesten er en fordel 
 • Erfaring fra formidling til akademiske institusjoner, profesjoner/profesjonsstudier og samfunnet er en fordel

Utdanningsretning

 • Helse/sosialfag
 • Medisin
 • Psykologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • God evne til samarbeid i et mangfoldig miljø
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye problemstillinger, temaer og fagområder 
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • God evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • God evne til å se sammenheng mellom forskning og praksis
 • Evne til å utvikle nye forskningsprosjekter og gjennomføre dem

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til forskning for bedre helse og helsetjenester i Norge og globalt 
 • En allsidig og utviklende jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer 
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling 
 • Fleksible arbeidstidsordninger 
 • Stilling som forsker, og lønn etter avtale iht. statens lønnsregulativ 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Nøkkelinformasjon:

Annonsør: Folkehelseinstituttet
Ref. nr.: 1837 HT

Heltid: Fast, Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Esperanza Diaz, Fungerende avdelingsdirektør NAKMI

mobil: 474 14 104 epost:  esdi@fhi.no

Søkekriterier:

Sted: Oslo, Sandakerveien 24 C, inngang D11, 0403 Oslo

Bransje: Stat, Helse / Sosial

Fagfelt: Forskning / UtviklingHelse / Sosial

Rolle: Medarbeider

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Forsker

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-08-12

 • Publiseringsdato

  2018-07-03

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!