Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Folkehelseinstituttet

Forsker ved Senter for sykdomsbyrde

Publisert 2018-07-03 12.44
Søknadsfrist: 2018-08-20

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

 

Ved Folkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse, Senter for sykdomsbyrde, er det ledig en fast stilling som forsker. Senter for sykdomsbyrde har som oppgave å bidra til oversikt over dødelighet, sykelighet og skader i befolkningen, samt risikofaktorer som påvirker disse. Folkehelseinstituttet ser det som viktig å videreutvikle nasjonal kompetanse innen analyse av sykdomsbyrde, og prosjektet inngår som en sentral del av instituttets analyser av helsedata. Senteret samarbeider tett med det internasjonale Global Burden of Disease (GBD) prosjektet som beregner dødelighet, sykelighet og risikofaktorer for 195 land og territorier, inkludert Norge. Prosjektet ledes fra University of Washington, USA, og det er ønskelig med studieopphold og kompetansebygging innen prosjektet for den som ansettes. 


De viktigste arbeidsoppgavene ved senteret er forskning og løpende analyser av helsedata. Senteret har en viktig rolle i å kartlegge og forbedre datagrunnlaget for beregninger av sykdomsbyrde som gjøres for Norge som del av GBD-prosjektet, sammenligne resultatene fra GBD med annen kunnskap om sykdomsbyrde i Norge og bidra til å gjøre resultater fra sykdomsbyrdeberegninger tilgjengelig. Senteret utvikler egne forskningsprosjekter og søknader om eksternfinansiering, og samarbeider med en rekke fagmiljø ved Folkehelseinstituttet, i Norge og internasjonalt. 
Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet, både internasjonalt og mellom Folkehelseinstituttets avdelinger i Oslo og Bergen.
                

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til analyser av nasjonal og regional sykdomsbyrde for Norge
 • Bidra til analyse og sammenligning mellom GBD og norske data på sykdom, dødelighet og risikofaktorer
 • Bidra til utvikling av forskningsprotokoller og aktivitetsplaner for prosjektet
 • Etablere og videreutvikle samarbeid med relevante helseregistre og helseundersøkelser
 • Samarbeide med andre nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer om kartlegging, innhenting og forbedring av norske datakilder til GBD
 • Søke forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt
 • Representere Folkehelseinstituttet nasjonalt og internasjonalt på møter og konferanser som er relevante for prosjektet
 • Lede og bidra til produksjon av publikasjoner fra prosjektet

Kvalifikasjoner

 • PhD grad innenfor folkehelse eller epidemiologi-feltet med helsefaglig grunnutdanning, fortrinnsvis medisin
 • Erfaring med analyse av data fra norske helseregistre og helseundersøkelser.
 • Kjennskap til moderne database- og statistikkverktøy
 • Kjennskap til regelverk rundt tilgang og bruk av norske forskningsdata og registerdata
 • Kjennskap til epidemiologiske metoder
 • Evne til selvstendig arbeid, initiativrik og strukturert
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner vil vektlegges

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Helse/sosialfag
 • Epidemiologi
 • Psykologi
 • Folkehelsevitenskap

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter en selvstendig og planmessig forsker, med evne til å gjennomføre og oppnå resultater med en tverrfaglig tilnærming
 • Vedkommende må evne å balansere og skape sammenheng mellom forskning, prosjektutvikling og løpende analysearbeid

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø 
 • Stilling som Forsker 1109/1110/1183 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. statens regulativ 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Folkehelseinstituttet
Ref. nr.: 1842 PF

Stillingsbrøk: 100% Fast

Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Simon Øverland, Senterleder mobil: 952 36 392 SimonNygaard.Overland@fhi.no

 

Søkekriterier:

Sted: Bergen, Zander Kaaesgate 7, 5015 Bergen

Bransje: Stat

Fagfelt: Forskning / Utvikling

Rolle: Prosjektmedarbeider

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Forsker

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-08-20

 • Publiseringsdato

  2018-07-03

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fastlegeoppgjøret

– Useriøst av Høie

Brudd i forhandlingene om normaltariffen

KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene2

Seksuelle minoriteter

WHO friskmelder fetisjister

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!