Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Telemark HF

Overlege - vikariat - Seksjon urologi, Sykehuset Telemark HF

Publisert 2018-06-14 13.58
Søknadsfrist: 2018-07-01

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Les mer om oss på www.sthf.no

Kirurgisk klinikk består av fem avdelinger. Fire avdelinger dekker fagområdene; endo/mamma, ortopedi, gastrokirurgi, øre nese hals, urologi, plastikkirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer. I tillegg kommer avdeling for kirurgiske poliklinikker og kontortjeneste.
Kirurgisk pasientbehandling utføres i Skien, på Notodden og i Porsgrunn. Ambulante poliklinikker i enkelte fagområder i Kragerø og på Rjukan. Klinikken har om lag 400 årsverk.

Det søkes etter overlege i 100% stilling ved seksjon for urologi, 1 års vikariat med mulighet til forlengelse.
Oppstart etter avtale.
Seksjonen har 6 overlegestillinger og LIS i grenspesialisering.
Seksjonen er en del av kirurgisk klinikk og har sin polikliniske og dagkirurgiske virksomhet i Porsgrunn, mens elektiv urologi og sengepost er lokalisert til Skien.
Urologisk seksjon utfører alle vanlige urologiske utredninger og inngrep, bortsett fra radikal behandling av blærekreft, som er en sentral oppgave. Vi utfører radikale robotassisterte prostatektomier og nyreoperasjoner samt behandling av stein i øvre urinveier med flexible skop og laser.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter vikar for spesialist i urologi eller LIS med kort tid igjen av sin spesialisering i urologi.
 • For stillingen kreves det norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning.
 • Vennligst oppgi 2 referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Må beherske norsk eller skandinavisk språk for muntlig og skriftlig kommunikasjon.
 • Ekstra poliklinikkarbeid må påregnes.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Faglig interesse og engasjement.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Gode evner til samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Oppfølging, veiledning og obligatoriske kurs.
 • Vaktordning etter gjeldende tjenesteplan.
 • Pensjonsordning i KLP.

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3836783668
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Torhild Fredheim Nilsen, Avdelingsleder, 993 65 562

Petter Hals, Seksjonsleder, 35 00 35 00

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Telemark HF

 • Sted

  Skien

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-07-01

 • Publiseringsdato

  2018-06-14

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!