Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


 Folkehelseinstituttet

Fagdirektør - helsetjenesteforskning - Folkehelseinstituttet

Publisert 2018-03-13 14.53
Søknadsfrist: 2018-04-02

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vi søker fagdirektør med ansvar for helsetjenesteforskning.

Fagdirektøren vil ha ansvar for helsetjenesteforskning i område for helsetjenester og koordineringsansvar for dette fagfeltet i instituttet. Forskningen vil være knyttet til innsatsfaktorer i helsetjenesten, tilgang til helsetjenester, bruk av tjenester og tjenestenes kvalitet og utfall. Fagdirektøren vil være ansvarlig for store deler av områdets og Folkehelseinstituttets utadrettede aktiviteter på disse feltene. Dette inkluderer samarbeid med myndighetene, helsetjenesten og forskningsinstitusjoner i og utenfor Norge.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Vi arbeider med forskning og analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. To avdelinger jobber spesifikt med helsetjenesteforskning og forskningsbaserte analyser, og utgjør sammen klyngen for forskning og analyse av helsetjenesten. Innen dette fagfeltet bidrar området med registerbaserte kvalitetsmålinger av helsetjenesten, med vekt på overlevelse etter sykehusinnleggelse og hyppigheten av reinnleggelser. Vi utfører store undersøkelser av brukererfaringer og brukeropplevd kvalitet. Vi bidrar også til internasjonale sammenligninger av helsetjenester, og vi driver metodeutvikling. Det er i tillegg en rekke miljøer som arbeider med helsetjenesteforskning i andre deler av instituttet. Våre målgrupper er beslutningstakere og andre aktører i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i områdeledelsen og bidra til en helhetlig ledelse av området sammen med områdedirektør og øvrig ledergruppe
 • Videreutvikle aktiviteter innen helsetjenesteforskning i området og realisering av områdets utviklingsplan for 2018–2022 på feltet. Dette omfatter forskning på innsatsfaktorer, tilgang, bruk, kvalitet og utfall, inkludert forskning knyttet til legemidler
 • Videreutvikle helsetjenesteforskning i Folkehelseinstituttet som helhet og sikre samarbeid og koordinering av aktiviteter innen fagområdet på tvers av de øvrige områdene i instituttet
 • Videreutvikle samarbeidet med myndigheter, helsetjenesten og forsknings-institusjoner i og utenfor Norge
 • Implementere og videreutvikle ny arbeidsform i området
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling for områdets og instituttets medarbeidere
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon i instituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media
 • Bidra til optimal ressursutnyttelse på tvers av Folkehelseinstituttets områder og på tvers av områdets avdelinger
 • Linjelederansvar (personal, økonomi m.v.) for en eller flere avdelinger kan delegeres fra områdedirektør. Fagdirektør vil kunne få totalansvar for klyngen analyse av helsetjenesten etter avtale med områdedirektør. Ledelse av andre tverrgående funksjoner vil også være aktuelt.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen relevant fagfelt for stillingen, fortrinnsvis innen helsefag, helseøkonomi/samfunnsøkonomi, naturvitenskap eller samfunnsvitenskap. Doktorgrad er en betydelig fordel
 • Solid erfaring og kompetanse innen helsetjenesteforskning
 • Helsefaglig kompetanse og kjennskap til norsk helsetjeneste
 • God kjennskap til legemiddelfeltet er en fordel
 • Bredt internasjonalt nettverk vil bli vektlagt
 • Ledererfaring fra helse- eller forskningssektoren
 • Erfaring med endringsprosjekter/endringsledelse er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Utdanningsretning

 • Helse/sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Doktorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag
 • Høyskole / Universitet, Mastergrad/ Siv

Personlige egenskaper

 • Engasjement for å bidra til bedre helse og helsetjenester, både i Norge og globalt
 • Engasjement for ledelse og spesielt ledelse som fremmer samarbeid i team
 • Evne til å tenke nytt
 • Evne til å inspirere og prioritere
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Fleksibel, løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å forme og videreutvikle en kunnskapsorganisasjon som arbeider for bedre helse i Norge og internasjonalt
 • En attraktiv, utviklende og allsidig jobb i et arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet og mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Stilling som fagdirektør, og lønn etter avtale iht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 1808 HT
 • Heltid, Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Trygve Ottersen

Områdedirektør

909 49 257

Trygve.Ottersen@fhi.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger, Leder

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-04-02

 • Publiseringsdato

  2018-03-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

STYRELEDEREN I HELSE NORD BLE TRUET

Iverksetter gransking etter trussel-saken 3

DATA FRA GLOBAL BURDEN OF DISEASE

– Har ikke tatt hjernesykdommer alvorlig nok

Vi besøkte det amerikanske toppsykehuset

Bli med inn på Mayo Clinic5

RAPPORT OM FASTLEGENES TIDSBRUK

Fastlegene reagerer på uttalelsene fra KS8

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!