Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Møre og Romsdal HF

Overlege psykiatri, Helse Møre og Romsdal HF

Publisert 2018-02-08 15.12
Søknadsfrist: 2018-03-11

Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal.  Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag 6500 tilsette. Hovudoppgåvene våre er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forsking og opplæring av pasientar og pårørande.

Overlege psykiatri - Seksjon for utgreiing og behandling psykisk helse Molde

Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Seksjon for utgreiing og behandling psykisk helse Molde

Vi har ledig vikariat i 100 % stilling for overlege i psykiatri i perioden frå 01.03.2018 - 28.02.2019.

Seksjonen er ein open utredningsseksjon med ansvar for pasientar frå Nordmøre og Romsdal. Til seksjonen vert det søkt mellom anna planlagte innleggingar der det ofte vert bede om utredning i samansette problemstillingar, samt tilstander i skjæringsfeltet psykiatri/ somatikk.

Seksjonen har 10 sengeplassar, og er lokalisert i det somatiske sykehuset i Molde. Det er 2,6 overlegestillinger i seksjonen, 2 stillingar for LIS, 1 stilling for turnuslege, 1 stilling for psykolog/ psykologspesialist, 1 stilling for fysioterapeut, og 0,5 stilling for turnusfysioterapeut. Miljøpersonalet består hovudsakeleg av spesialsykepleiare med viderautdanning i psykiatri.

Pasientgruppen består diagnostisk av alvorlige depresjonar, angstlidelser, spiseforstyrrelser, bipolare lidelser, PTSD, dissosiative tilstander, tilpasningsforstyrrelser, akutte kriser, personlighetsforstyrrelser, schizofrenier (oftest utredninger), fødselspsykoser, suicidalitetsproblematikk, samansette tilstander somatikk/ psykiatri og psykosomatiske tilstander.

Seksjonen gir blant anna ECT-behandling og EMDR behandling. Ved seksjonen brukes regelmessig kartleggingsverktøy i forbindelse med de systematiske utredningene som utføres.

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i psykiatri
 • Bred erfaring innen psykiatri
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • LIS i avsluttande fase innan spesialiteten psykiatri er velkomen til å søkje

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande lover og avtaleverk
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Gruppeveildedning for spesialistar
 • Tilrettelegging for fagleg utvikling, etter- og vidareutdanning
 • Løn etter gjeldende overeinskomst
 • Et triveleg og utfordrande miljø med engasjerte og erfarne medarbeidere
 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Moglegheit for veiledning og kurs
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste. Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25).

  Vi ber om at attestar og vitnemål scannes og lastas opp som vedlegg til din CV

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 2017/7186
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat
 • Startdato: 01.03.2018
 • Sluttdato: 28.02.2019
 • Tal på stillingar: 1

Kontaktinfo:

Line Ulvestad, Overlege psykiatri

(+47) 957 84 300, line.ulvestad@helse-mr.no

Trude Sæther, Overlege psykiatri

(+47) 917 65 577, trude.n.sether@helse-mr.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Møre og Romsdal HF

 • Sted

  Molde

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-03-11

 • Publiseringsdato

  2018-02-08

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Organisering av hjerneslagbehandlingen

– Dette er medisinsk helt vilt3

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!