Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Bergen HF

Overlege/ spesialist i psykiatri ved Avdeling Stemningslidingar - Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen

Publisert 2018-01-11 14.30
Søknadsfrist: 2018-02-04

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Psykiatrisk Klinikk er ein av seks klinikkar i Divisjon psykisk helsevern. Klinikken er lokalisert på Sandviken sjukehus og Haukelandsområdet. Klinikken er delt inn i seks avdelingar; Stemningslidingar, Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Spesialisert psykosebehandling (ASP), Alderspsykiatri, Spiseforstyrringar og Psykosomatikk. Avdeling Stemningslidingar er lokalisert ved Sandviken sjukehus.

Avdeling Stemningslidingar tilbyr spesialisert, tverrfagleg behandling til pasientar med stemningslidingar som har behov for utgreiing og behandling på sjukehusnivå. Dei fleste pasientane blir overførte til døgnseksjonane ved Avdeling Stemningslidingar frå Psykiatrisk akuttmottak (PAM). Døgnseksjonane er godkjende for tvungent psykisk helsevern etter psykisk helsevernlova. Vi legg nå om drifta ved Avdeling Stemninglidingar og vil ha 2 døgnseksjonar med totalt 23 døgnplassar i tillegg til ein spesialisert poliklinikk. Avdelinga gir gode vilkår for forsking i samarbeid med Forskingseininga.

Vi har ledig to 100% faste stillingar som overlege, spesialist i psykiatri. Stillingane er ledige frå 01.02.2018.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av pasientar med affektive lidingar.
 • Samarbeid i tverrfagleg team

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Relevant sjukehuserfaring er ønskjeleg
 • Må meistre norsk både skriftleg og munnleg svært godt

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Utdanningstittel: Psykiater

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
 • Vidareutdanning / Tilleggsutdanning utover oppnådd grad

Personlege eigenskapar

 • Du arbeider strukturert og målretta
 • Du er fleksibel
 • Du tåler å stå i krevjande situasjonar
 • Du kommuniserer godt med dei fleste rundt deg
 • Du er opptatt av samarbeid og blir sett på som ein bidragsytar i samarbeid med andre

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høgt fagleg nivå
 • Engasjerande og varierte arbeidsoppgåver
 • Spennande, utfordrande og godt arbeidsmiljø
 • Høve til fordjuping, forsking og deltaking i prosjekt
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3674870206
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Tal på stillingar: 2

Kontaktinfo:

Ingvild Bua, Avdelingssjef, 958 90 161

Inger Marie Waage, Rådgivar/overlege, 986 26 400

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Helse Bergen HF

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-02-04

 • Publiseringsdato

  2018-01-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!