Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sørlandet sykehus HF

Overlege i psykiatri - DPS Lister, Poliklinkk Flekkefjord, Sørlandet sykehus HF

Publisert 2018-01-11 10.21
Søknadsfrist: 2018-02-25

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse, og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker, og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, dekker de 6 vestligste kommunene i Vest-Agder og har en befolkning på ca 36.000 innbyggere.

DPS Lister er en avdeling i Klinikk for psykisk helse, rus- og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Senteret har et poliklinikkteam i Farsund og Flekkefjord. I tillegg har vi døgnenhet, poliklinikk, ambulant akutteam og FACT-team i Kvinesdal. Vi har 4,7 overlegestillinger og 11 psykologstillinger. Senteret har til sammen 65 årsverk.

Det er ledig 100 % st. fast som overlege i psykiatri. Den ledige stillingen har arbeidssted i Flekkefjord, men ved vakanser må det påregnes arbeid ved de andre enheter.

Det kan gis åpning for at stillingen kan søkes av Lege i spesialisering.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av henvisninger
 • Utredning og pasientbehandling
 • Veiledning av leger i spesialisering og eventuelt andre faggrupper i poliklinikken
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere som tjenesteapparatet i kommunen
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Arbeidsoppgavene kan tilpasses interesse-/kompetanseområder

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, faglig kunnskap og gode samarbeidsevner.
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov.
 • Norsk autorisasjon.
 • Må kjenne aktuelt lovverk.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en overlege som vil være med å utvikle vårt tilbud videre for å møte morgendagens utfordringer. Vår klinikk jobber målrettet for å øke kvaliteten på de tjenestene vi skal gi. Klinikken er akredittert etter de krav som er utviklet av den danske kvalitetsmodellen.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet, og for individuell faglig utvikling.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid.
 • P.t. 4 mnd studiepermisjon hvert 5.år for legespesialister.
 • Lønn etter kvalifikasjoner og nærmere avtale.
 • Kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Pensjonsordning (2% pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring.

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3670722041
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Solveig Kolaas, Overlege, 38 32 73 70

Anne Dorte Lyken, Avdelingssjef, 411 73 873

Eli L. Lindeland, Enhetsleder, 38 32 73 70


Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere / rekrutteringsbyrå.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Sørlandet sykehus HF

 • Sted

  Flekkefjord

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-02-25

 • Publiseringsdato

  2018-01-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!