Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Folkehelseinstituttet

Overlege - Avdeling for helseregistre - Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet

Publisert 2018-01-09 10.11
Søknadsfrist: 2018-01-31

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Område for helsedata og digitalisering er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området har avdelinger i Oslo og Bergen, og arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en 100 % stilling som overlege ved avdeling for helseregistre i Bergen. Avdelingen har medisinsk og forskningsekspertise relevant for driften og utviklingen av Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Hjerte- og karregisteret samt Dødsårsaksregisteret. Avdelingen har for tiden 8 medarbeidere hvorav fire overleger, og ledes av fagdirektør for helseregistre.

Avdelingen er inne i en spennende og krevende tid med stor aktivitet. I samarbeid med andre avdelinger ved instituttet og etater utenfor instituttet moderniserer og digitaliserer vi registerdriftsprosesser, og utvikler nye modeller for bruk av helseregistre til statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene, pasientsikkerhet, beredskap og forskning. Vi bidrar også i Helsedataprogrammet som ledes av Direktoratet for e-helse.

Avdelingen har flere pågående analyse- og forskningsprosjekt med tilrettelegging og bruk av helseregisterdata. Vi har samarbeid med Universitetet i Bergen og Bergen kommune om felles prosjekter. Videre har vi samarbeid med helseforetak om drift og utvikling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Dødsårsaksregisteret er nylig modernisert, og vi er i innspurten med å utvikle elektronisk innmelding av dødsårsaker (eDÅR), som vil bedre informasjonsflyten til og kvaliteten i registeret. Vi trenger nå en ny overlege til Dødsårsaksregisteret.

Vi søker en engasjert lege med relevant faglig bakgrunn og evne til å arbeide selvstendig for å nå gitte mål. Vi legger vekt på personlige egenskaper. Vi tilbyr store utfordringer, et godt faglig miljø og mulighet til å drive helseanalyser og forskning som støtter opp om en effektiv og fremtidsrettet registerdrift.

Arbeidsoppgaver

 • Være medisinsk ansvarlig for datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret, og for publisering av dødsårsaksstatistikken
 • Bidra i koding, kvalitetssikring og forvaltning av data i helseregistrene ved avdelingen
 • Bidra til validering av registerdata gjennom sammenstillinger med andre registre og datakilder
 • Bidra til utvikling av gode rutinemessige analyser av data og formidling av resultat fra registrene
 • Bidra til utviklingen av elektronisk innmelding av dødsårsaker (eDÅR) og andre viktige digitaliseringsprosjekter
 • Bidra til protokollutforming, søknader om ekstern finansiering og ledelse av infrastruktur- og forskningsprosjekt med bruk av data fra registrene ved avdelingen
 • Delta som representant for Folkehelseinstituttet i relevante eksterne programmer/prosjekter, råd, utvalg og møter

Kvalifikasjoner

 • Relevant klinisk erfaring, helst relevant medisinsk spesialitet
 • Forskningserfaring, helst påbegynt eller avlagt relevant doktorgrad
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller forvaltning
 • Beherske norsk og engelsk både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og planmessig og til å oppnå resultat
 • Evne til å møte nye utfordringer og å finne fleksible løsninger
 • Evne til engasjement, tverrfaglig samarbeid og alliansebygging
 • Evne til veiledning og klar formidling av faglig stoff

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte oppgaver i et aktivt fagmiljø
 • Stilling som overlege og lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler sentralt i Bergen by
 • Fleksible arbeidsordninger og gode velferdsordninger, mulighet for deltidsstilling (minimum 50 %) i kombinasjon med annen stilling

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 1803 HD
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Startdato: 01.04.2018
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Marta Ebbing, Registerdirektør, (+47) 901 53 890

Monica Follesø Børmo, Seniorrådgiver, (+47) 468 44 678

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Folkehelseinstituttet

 • Sted

  Bergen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2018-01-31

 • Publiseringsdato

  2018-01-09

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

FØRSTE STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

– Det er nok å gripe fatt i3

NY STATSRÅD FOR ELDRE OG FOLKEHELSE

Nå må Høie dele departementet med ny statsråd1

RIKSREVISJONEN AVDEKKER STORE SVAKHETER VED HELSEREGISTRE

– Det mangler reell resultatstyring og oppfølging

FORVENTNINGER TIL SYKEHUSTALEN

– Bent Høie må erkjenne tillitskrisen

NY FINANISERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Mener Ap kritiserer ordning de selv ville innføre

SVÆRT SMÅ PASIENTGRUPPER MED ALVORLIG SYKDOM

Klargjør vilkårene for aksept av høyere medisinpris1

NY FINANSIERINGSORDNING FOR LEGEMIDLER

Taper millioner - varsler kutt3

RANDOMISERT STUDIE PÅ METAKOGNITIV TERAPI

Viste bedre effekt ved angst enn kognitiv terapi1

ENDRING FRA 1. JANUAR I ÅR:

Raskere tilbake-ordningen legges om1

Ny akuttmedisinsk forskrift

Sterkt kritiske til krav om bakvakt11

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!