Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Sykehuset Innlandet HF

Avdelingssjef - Medisinsk avdeling, Elverum, Sykehuset Innlandet HF

Publisert 2017-12-05 12.05
Søknadsfrist: 2017-12-31

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 10 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Elverum-Hamar har rundt 1600 ansatte og behandler årlig 150 000 pasienter. Divisjonen er hovedsenter for øye, karkirurgi, urologi og mammae-endokrin kirurgi og har avdelinger i indremedisin, onkologi, akuttmedisin, ortopedi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, bildediagnostikk, barn og ungdom, gynekologi og føde-barsel.

Ved Sykehuset Innlandet, divisjon Elverum – Hamar, Medisinsk avdeling er det ledig fast stilling som avdelingssjef fra 1.4.2018.

Avdelingssjefen har det overordnede og helhetlige ansvaret for avdelingens utvikling og drift, rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe. Stillingen gir gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et sykehusmiljø som er i kontinuerlig endring, og hvor de ansattes kompetanse er sykehusets største ressurs.

Medisinsk avdeling, Elverum er lokalsykehus for en befolkning på 61.000. Avdelingen består av to sengeposter, dialyseavdeling og poliklinikker innen fagområdene hjerte-, lunge-, gastro-, hud-, onkologi-, og nyre. Avdelingen dekker hele Hedmark innenfor nefrologi, spesiell lungemedisin og implantasjon av pacemakere. Avdelingssjef leder et lederteam på 6 nivå 4 ledere, og avdelingen har til sammen ca 140 årsverk. Medisinsk avdeling har en årlig aktivitet på ca 17 000 polikliniske konsultasjoner, 6300 dagbehandlinger og ca 4500 liggedøgn på sengepost.

Avdelingssjefen må ha bred faglig innsikt i både avdelingens fagområde og i ledelsesfaget, samt god innsikt i sykehusdrift generelt.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ledelsesansvar for drift, økonomi, personal og fagutøvelse i avdelingen
 • Ledelse er stillingens hovedfunksjon, men stillingen kan kombineres med klinisk virksomhet etter avtale
 • Avdelingssjef rapporterer til divisjonsdirektør og inngår i divisjonens ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå, samt lederutdanning
 • Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet, gjerne fra endringsledelse, omstillings - og forbedringsarbeid
 • Kjennskap og erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Dersom søker ikke har relevant ledererfaring/utdanning vil annen realkompetanse og personlig egnethet kunne kompensere for dette kravet.

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk ledelse og samhandling
 • Strukturert og beslutningsdyktig med gjennomføringsevne
 • Resultat - og løsningsorientert, med god organisasjonsforståelse og evne til å tenke helhetlig
 • Gode motivasjons-, kommunikasjons - og formidlingsevner
 • Budsjett - og økomomiforståelse
 • Personlig egnethet vil være avgjørende og få stor betydning i utvelgelsen

Vi tilbyr

 • Arbeid i en spennende organisasjon i utvikling med høyt kvalifisert fagpersonell
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning KLP
 • Bistand til å skaffe overgangsbolig ved behov
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3585664456
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Øyvind Graadal

Divisjonsdirektør

905 37 306

oyvind.graadal@sykehuset-innlandet.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Sykehuset Innlandet HF

 • Sted

  Elverum

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-12-31

 • Publiseringsdato

  2017-12-05

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

HELSEKLAGE STREVER FORTSATT MED LANG SAKSBEHANDLINGSTID

Klagesaker må vente i opptil 2,5 år på behandling

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Høie om LIS-krisen: – OUS har ansvaret7

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

– For dårlig samhandling bidrar til unødige reinnleggelser10

RIKSREVISJONENS KONTROLL MED STATLIGE SELSKAPER

Bare 1 av 6 helsepersonell oppgir bierverv2

HALVPARTEN AV LIS-LEGENE VED OUS RISIKERER Å STÅ UTEN JOBB

Ap-politiker: – Bent Høie må på banen9

550 LIS-LEGER VED OUS KAN STÅ UTEN JOBB

– OUS må selv rydde opp3

LEGER I SPESIALISERING VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS:

– Halvparten av LIS-legene risikerer å miste jobben8

550 LIS-LEGER KAN STÅ UTEN JOBB

OUS: – Vi skviser ikke ut leger1

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILLIONER

Har fortsatt tillit til Sykehuspartners direktør13

3200 kvinnelige leger og medisinstudenter bak opprop

Slår alarm om seksuell trakassering i norsk helsevesen8

IKT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Sykehuspartner skjulte 333 millioner3

SYKEHUSPARTNER SKJULTE 333 MILL.

– Helt utilgivelig9

Klar for finalen i sangkonkurransen

Medisinstudent kan vinne The Voice

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!