Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vestre Viken HF

Direktør økonomi, Vestre Viken HF

Publisert 2017-09-11 11.02
Søknadsfrist: 2017-10-02

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer spesialisthelsetjenester til cirka 490 000 mennesker i 26 kommuner.
Helseforetaket består av somatisk virksomhet på Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.
Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken ledes av administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. I 2016 var vi 9 400 ansatte som utførte til sammen 7 150 årsverk.

Vestre Viken HFs økonomidirektør har søkt seg nye utfordringer og vi søker derfor hans etterfølger. Stillingen inngår i foretaksledelsen og foretakets ledergruppe. Direktøren har lederansvaret for en stab på ca. 90 ansatte i 5 ulike avdelinger. Stillingens hovedansvar er å forvalte et budsjett på 9.1 milliarder kroner på en sunn og bærekraftig måte. Vestre Viken har gjennom en lang prosess blitt et av de mest kostnadseffektive helseforetakene i landet og dette arbeidet må videreføres på en ambisiøs, fagtung og solid måte. Dette skal utføres samtidig som man skal legge opp til å dekke inn et etterslep på vedlikehold frem mot 2025, samt bygging av et nytt sykehus i Drammen.

Ny direktør vil lede en økonomifunksjon som er godt organisert og som har dedikerte medarbeidere med høy kompetanse. Viktige oppgaver blir å videreføre og videreutvikle denne funksjonen, styrke grensesnittene mellom fagområder, samt styrke arbeidet med utviklingen av virksomhetsdata og strategisk økonomistyring. I tillegg må rett kandidat jobbe tett med klinikkdirektørene med fokus på både inntekter og kostnader og være en aktiv bidragsyter inn i Vestre Viken sin foretaksledelse og ledergruppe.

Din evne til å bygge gode relasjoner innad i organisasjonen, med samarbeidspartnere og Helse Sør-Øst, blir vesentlig for å lykkes i stillingen. Man må balansere behov, og være god til å prioritere. Dette krever både strategiske, taktiske og analytiske ferdigheter. Er du rett kandidat for spennende, krevende og fremtidsrettede utfordringer?

Du har høyere utdannelse, stor faglig kunnskap, bred ledererfaring fra tilsvarende komplekse organisasjoner og kunnskap om offentlige rammebetingelser og bevilgninger. Som person er du robust og trygg, ambisiøs, fremoverlent og løsningsorientert. Du er god på kommunikasjon og evner å presentere gode argumenterende analyser. Som lagspiller og lagbygger er du ivaretagende, kreativ og lyttende.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40 40 35 53, eller Bjørn Skogstad, tlf. 93 06 64 37.

Vestre Viken er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Søknad med CV sendes bjorn.skogstad@habberstad.no senest innen 2. oktober 2017.

Vestre Viken HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Direktørstillinger

 • Arbeidsgiver

  Vestre Viken HF

 • Sted

  Drammen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-10-02

 • Publiseringsdato

  2017-09-11

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Sykehuskonflikten i arbeidsretten

Vraket som meddommer etter Facebook-kommentar3

MANGE FORTSETTER Å RØYKE ETTER ET HJERTEINFARKT

– Selv om det har virket håpløst, må vi gjøre et nytt forsøk

Den europeiske diabeteskongressen (EASD)

Anslår fem tapte leveår hos 40-åringer med diabetes1

Stamcelletransplantasjon for MS

Får ikke svar på studien før i 20224

Politikk og økonomi

Går av som statssekretær2

ØKNING AV ELDRE PÅ SYKEHUS STØRRE ENN BEFOLKNINGSVEKSTEN

– Vi må satse på forebygging og tidlige tiltak for de «yngre eldre»

DEN EUROPEISKE LUNGEKONGRESSEN (ERS)

Hormontilskudd reduserte fall i lungevolum

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!