Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Oslo universitetssykehus HF

Overlege - Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, seksjon ruspoliklinikker - vikariat - Oslo universitetssykehus HF

Publisert 2017-08-02 09.25
Søknadsfrist: 2017-08-21

Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske forskning og er landets eneste transplantasjonssykehus. Oslo universitetssykehus satser også tungt på utdanning av helsepersonell og hvert år tar vi imot cirka 1500 praksisstudenter, 600 medisinske studenter og 800 leger i spesialisering. Våre forskere deltar i internasjonale studier og vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB) i Oslo.
Avdelingen består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud (poliklinisk, akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling).
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen, og vi er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med flere kompetansemiljøer, herunder SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) ved UiO.

Seksjon ruspoliklinikker har et tilbud til pasienter fra og med 16 år, med utredning og poliklinisk behandling av rus- og avhengighetslidelser i forbindelse med alkohol, legemidler, illegale rusmidler og bruk av anabole androgene steroider. I tillegg til andre typer avhengigheter som spill, sosiale medier samt lettere psykiske lidelser. Vi har også egne tilbud til pårørende. Arbeidsformen er tverrfaglig(TSB).
Legemiddelassistert rehabilitering/substitusjonsbehandling (LAR) til opiatavhengige er en del av behandlingstilbudet.
Seksjonen er bemannet med 8 overleger, 4 Leger i Spesialisering(LIS), psykologspesialister, psykologer, samt spesialsykepleiere og spesialisert sosialfaglig personale. Tverrfaglig samarbeid og systematisk brukermedvirkning er sentral i vår pasientbehandling/behandlingsfilosofi. Vi arbeider i et nært samarbeid med førstelinjetjenesten og annen spesialisthelsetjeneste.

Vi søker etter en dyktig og engasjert medarbeider til vikarstilling som overlege i enhet 1.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil komme i betraktning.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og poliklinisk behandling av pasienter med ruslidelser, vesentlig pasienter i legemiddelassistert rusbehandling
 • Veiledning av leger under utdanning/spesialisering(LIS) i TSB
 • Være tydelig støtte for LIS og øvrig personale i pasientbehandlingen
 • Delta i videreutvikling av enhetens pasienttilbud i tett samarbeid med det tverrfaglige teamet og øvrige spesialister

Kvalifikasjoner

 • Vi søker etter en person med embetseksamen i medisin (cand.med) med norsk autorisasjon
 • Norsk spesialistgodkjenning, legespesialist i rus og avhengighetsmedisin (TSB), eller godkjenning spesialisering TSB innen kortere tid.
 • Alternativ annen relevant spesialitet(psykiatri, indremedisin, nevrologi eller allmennmedisin).
 • Kompetanse/erfaring fra LAR-poliklinikk vektlegges

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er interessert i fagfeltet og liker å jobbe selvstendig i team, som er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Søker med kunnskap om rusmidlers virkning/nevrobiologi og farmakologisk/toksikologisk fortolkning foretrekkes
 • Evne til å bidra i et tverrfaglig arbeidsmiljø og i å videreutvikle fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søker må beherske norsk meget godt både skriftlig og muntlig

Språk

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk

Vi tilbyr

 • En stilling i et tverrfaglig høykvalifisert miljø med stort fokus på fagutvikling, kompetanseheving og intern/ekstern forskning
 • Forskning skjer i nært samarbeid med SERAF(UiO)
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Ingen reiseaktivitet

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3516010506
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat
 • Startdato: 01.08.2017
 • Sluttdato: 31.12.2017
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Beate Birkeli, Enhetsleder, 419 03 762

Eduard Grieg, Overlege rus pol1, 951 26 186

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Oslo universitetssykehus HF

 • Sted

  Oslo

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-08-21

 • Publiseringsdato

  2017-08-02

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

Hevder politikerne driver heksejakt5

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Fastlegene: – Sinne og avmakt2

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Psykiaterne: – Systemsvikt

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

Se oversikt: Disse DPS'ene avviser mest og minst5

TUSENVIS AVVISES I PSYKISK HELSEVERN

– Jeg får helt vondt i magen

LEGEFORENINGEN I SOGN OG FJORDANE BEKYMRET

Helse Vest blir bedt om strakstiltak i Helse Førde3

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!