Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Medisinsk divisjon har ledig stilling som avdelingsleder, Avdeling for akuttmedisin, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2017-05-19 10:19
Søknadsfrist: 2017-06-09

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i Medisinsk divisjon.

Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsk trening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utvikle tilbudet til pasientene ved å sikre at sykehuset har en avdeling som er faglig spesialisert til å håndtere akuttmedisinske pasienter
 • Forbedre og sikre effektiv pasientlogistikk og pasientflyt i akuttmottaket
 • Å etablere gode samhandlingsarenaer innad i sykehuset og blant aktuelle samarbeidsaktører internt og eksternt
 • Å bidra i divisjonsdirektørens ledergruppe for å nå divisjonens mål innenfor gitte rammer
 • Utvikle en strategi for avdelingen og sikre foretakets og avdelingens strategi-, mål- og resultatoppnåelse
 • Arbeide for å skape felles målbildet i ansattgruppen, arbeide med samhandling mellom yrkesgrupper og mellom avdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høyskole/universitet
 • Relevant ledererfaring
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Kompetanse innen helse- og HMS lovgivning
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen området som skal ledes
 • Kompetanse til å videreutvikle et godt akuttmedisinsk tilbud
 • Gode IKT kunnskaper
 • Søker bør ha lederutdanning, kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring og dokumentert resultatoppnåelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ønske og motivasjon for å være leder
 • Klar forståelse og mål for lederrollen
 • Tar ansvar, helhetstenkende og handlekraftig
 • Inspirerende og motiverende
 • Resultatorientert
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Meget spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling
 • Ledertrening- og lederutvikling
 • Moderne og teknologisk godt utrustet sykehus
 • Faglige utfordringer
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag og treningstilbud, teaterbilletter, interne kulturarrangementer
 • Mulighet for bolig og barnehageplass

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3437402096
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast

Kontaktinfo:

Anita Schumacher, Direktør, 468 22 805

anita.schumacher@ahus.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Lørenskog

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-06-09

 • Publiseringsdato

  2017-05-19

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

MEDISINSK TEKNISK UTSTYR

Flytter ansvaret fra Hdir til SLV

SKAL HA FLERE HUNDRE MILLIONER I OVERSKUDD

Varsler store endringer i driften av OUS5

IT-SKANDALEN I HELSE SØR-ØST

Setter milliardprosjekt på vent13

Undersøkelse fra Forbrukerrådet

Ber om prøvetime hos fastlegen15

Ny rapport om åpenhet i helsevesenet

– Åpenhet kan gi målingene for stor betydning1

NYE TALL FRA HELSEDIREKTORATET

Kommunene ansetter flere psykologer2

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!