Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Helse Nord RHF

Kvalitetssjef - Helse Nord RHF

Publisert 2017-03-20 10:17
Søknadsfrist: 2017-04-06

Helse Nord RHF (regionalt helseforetak) har ansvar for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Nord-Norge. Vår visjon er «Helse i Nord der vi bor». Vi skal utvikle en helsetjeneste basert på verdiene kvalitet, trygghet og respekt, som er tilpasset vår landsdel. Hovedoppgaven er å planlegge og utvikle spesialisthelsetjenesten i regionen. Den tjenesteytende virksomheten er organisert i fem helseforetak heleid av Helse Nord RHF. Helseforetaksgruppen har over 13 000 årsverk. Helse Nord har også avtaler med private aktører. Helse Nord RHFs administrasjon med om lag 55 medarbeidere er lokalisert i Bodø.

Les mer her

Kvalitets- og forskningsavdelingen består av to seksjoner: seksjon for
kvalitetsutvikling og analyse og seksjon for forskningsadministrasjon og innovasjon. Kvalitetssjefen leder seksjon for kvalitetsutvikling og analyse, som for øvrig er bemannet med to kvalitetsrådgivere og fire medarbeidere som hovedsakelig arbeider med analyse og rapportering av helsedata. Kvalitetssjefen rapporterer til kvalitets- og forskningsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med å sikre og videreutvikle god kvalitet i det kliniske arbeidet i helseregionen
 • Ha det overordnede ansvaret for å iverksette kvalitetsfremmende tiltak og følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi
 • Lede kvalitetsnettverket i helseregionen og være Helse Nords representant på nasjonale arenaer og i nasjonale samarbeidsgrupper der kvalitetsarbeid står på dagsorden
 • Være en pådriver for utvikling av kvalitetsfremmende kliniske ikt-verktøy og andre støtteverktøy i helsetjenesten
 • Ha ansvar for rapportering og analyse av helsedata
 • Delta i avdelingens ledergruppe og bistå med annet arbeid etter kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning er nødvendig, fortrinnsvis medisinsk eller annen høyere helsefaglig utdanning.
 • God innsikt i spesialisthelsetjenestens styring og oppbygging er nødvendig.
 • Kunnskap om kvalitetsarbeid på systemnivå er ønskelig.
 • Kunnskap om helsetjenesten i Nord-Norge er ønskelig.
 • Relevant ledererfaring og/eller forskningskompetanse er ønskelig.

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner er nødvendig.
 • Søkeren må kunne motivere, inspirere og utfordre kolleger og ledere.
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig, strukturert og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Høyt faglig nivå
 • Gode pensjon- og forsikringsordninger
 • Helse Nord RHF ønsker i størst mulig grad å speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå balansert kjønns- og alderssammensetning. Personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

  Offentlig søkerliste vil bli utarbeidet. Søkere kan ikke påregne å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til dette, jf. offl. §25.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3377002265
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Siv Cathrine Høymork

Direktør

92632220

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Helse Nord RHF

 • Sted

  Bodø

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-04-06

 • Publiseringsdato

  2017-03-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Leger og genetikere: – Alvorlig feilbehandling1

LANGE VENTETIDER PÅ NEVROKIRURGI

Sykehus sier de kunne ha avlastet OUS mer2

FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER UTEN GRUNN

– Friske kvinner har blitt påført sykdom1

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER

Vil gi kvinnene rettshjelp1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!