Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

FOLLO ACT TEAM - Seksjonsleder, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2017-03-20 10:13
Søknadsfrist: 2017-04-17

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo.

Ønsker du en spennende lederjobb, der du også kan arbeide klinisk? Da har vi en ledig stiling til deg!

ACT-teamet i Follo (Assertive Community Treatment Team) er et samarbeid mellom Follokommunene og DPS Follo. Teamet er aktivt oppsøkende og arbeider med personer med alvorlige psykiske lidelser og sammensatte og langvarige hjelpebehov fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. ACT-modellen krever et høyt kvalifisert team som kan dra nytte av hverandres erfaringer og arbeide aktivt og tett sammen. Teamet har 8 årsverk og arbeider tverrfaglig og ambulant hvor psykiater, psykologspesialist, spesialsykepleiere/vernepleiere og arbeidsspesialist foretar hjemmebesøk og samarbeider tett med andre instanser. Kjernen i teamets arbeidsmetode utover lokalbasert behandling med vekt på brukermedvirkning og brukernes ressurser, er et utstrakt samarbeid med pårørende og andre tjenester, integrert behandling av ROP-lidelser samt jobb- og boligstøtte. ACT-teamets arbeid foregår på dagtid. ACT-modellen legger opp til at lederstillingen er todelt - 50 % ledelse / 50 % klinisk arbeid.

ACT-teamet har deltatt i en nasjonal, forskningsbasert evaluering av ACT-team i Norge, med gode resultater. For tiden deltar teamet, sammen med TIRE og en døgnenhet ved Follo DPS i en multistudie: «Bedre psykosebehandling»- implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling. Parallelt med dette arbeides det lokalt med at disse tre enhetene skal organiseres på en måte som gir bedre og mer helhetlige tjenester til denne pasientgruppen.

Seksjonsleder inngår i DPS Follos ledergruppe, har avdelingssjef som nærmeste overordnede og rapporterer også til kommunene. Ledergruppen møtes ukentlig til lederutvikling og mottar lederstøtte fra HR-avdelingen ved Ahus. Sykehuset har også et kompetanseløp for individuell lederutvikling.
Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Universitet/høgskole med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Erfaring med personalledelse og administrativt arbeid
 • Erfaring med målgruppa
 • Ønskelig med veilederkompetanse
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Utdanningsretning

 • Administrasjon og Ledelse
 • Psykologi
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på evne til samarbeid, fleksibilitet, lojalitet og personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Kontinuerlig oppdatering innen fagfeltet
 • Et miljø som er nytenkende og fremtidsrettet
 • Engasjerte medarbeidere i fronten for utvikling av ambulante helsetjenester til pasienter i målgruppen
 • Lederutviklingskurs
 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3365560012
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Startdato: 01.09.2017
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

Jorunn Landbakk

Avdelingssjef

97603809

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Ski

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-04-17

 • Publiseringsdato

  2017-03-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Leger og genetikere: – Alvorlig feilbehandling1

LANGE VENTETIDER PÅ NEVROKIRURGI

Sykehus sier de kunne ha avlastet OUS mer2

FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER UTEN GRUNN

– Friske kvinner har blitt påført sykdom1

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER

Vil gi kvinnene rettshjelp1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!