Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Vestre Viken

Drammen sykehus har ledig stilling som prosessveileder, Vestre Viken

Publisert 2017-03-20 13:10
Søknadsfrist: 2017-04-06

Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 490 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen rus- og psykiatribehandling. Vi har 9 230 medarbeidere, et budsjett på 9,1 milliarder i året og hovedadministrasjon i Drammen.

Vestre Viken er organisert i åtte klinikker, med virksomhet på de fire somatiske sykehusene, Hallingdal sjukestugu, 17 ambulansestasjoner og en rekke større og mindre behandlingssteder innen psykisk helse og rus.

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen sykehus står foran spennende utviklingsarbeid i forbindelse med at Vestre Viken HF skal bygge nytt sykehus i Drammen som er planlagt ferdig i 2024.

Klinikkledelsen ved Drammen sykehus søker etter prosessveileder.

Prosessveileder har ansvar for å lede utviklingsprosjekter og arbeide med systematisk prosessforbedring ved Drammen sykehus, og skal være en ressurs i klinikken i arbeidet med kontinuerlig forbedring og utvikling. Funksjonen er en støtte for avdelingssjefer og seksjonsledere i arbeid med pasientforløp og arbeidsprosesser som skal sikre god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø, herunder videreutvikling av forbedringskompetanse hos ledere og medarbeidere.

Kvalifikasjonskrav:

 • utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis på masternivå
 • relevant utdanning innen logistikk og prosjektmetodikk for prosessforbedring
 • kunnskap om og erfaring fra prosessutvikling og forbedringsmetodikk
 • erfaring fra utviklings- og prosjektledelse

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nøkkelinformasjon:

 • Ref. nr.: 3377107284
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:

For nærmere opplysning kontakt fagsjef kvalitet Mette Hilden, mette.anita.hilden@vestreviken.no, tlf. 906 28 299.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder

 • Arbeidsgiver

  Vestre Viken

 • Sted

  Drammen

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-04-06

 • Publiseringsdato

  2017-03-20

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGSTOKKER

Leger og genetikere: – Alvorlig feilbehandling1

LANGE VENTETIDER PÅ NEVROKIRURGI

Sykehus sier de kunne ha avlastet OUS mer2

FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER UTEN GRUNN

– Friske kvinner har blitt påført sykdom1

21 KVINNER FIKK FJERNET BRYST OG EGGESTOKKER

Vil gi kvinnene rettshjelp1

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!