Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Akershus universitetssykehus HF

Avdelingssjef - Avdeling for onkologi, Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus HF

Publisert 2017-02-16 13:47
Søknadsfrist: 2017-03-14

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

"Menneskelig nær – faglig sterk" er vår visjon.

Medisinsk divisjon leverer spesialisthelsetjenester innenfor akuttmedisin, hjertesykdommer, lungesykdommer, infeksjonssykdommer med diagnostisk enhet, endokrinologi, blodsykdommer, nyresykdommer med dialysevirksomhet, fordøyelsessykdommer, kreft, geriatri, nevrologi og nevrofysiologi, rehabilitering og medisinsk overvåkning.
Sykehusets kliniske fellesfunksjoner deltar aktivt i det tverrfaglige pasientarbeidet og er organisert i Medisinsk divisjon.

Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø med forskning organisert som egen avdeling.

Vi prioriterer undervisning, kompetanseutvikling og akuttmedisinsktrening for ansatte med pasientkontakt. Pasientsikkerhet, kvalitet og sikker pasientflyt er førende for vår pasientbehandling og oppfølging.

Vil du være med å utforme framtidens kreftbehandling ved Akershus universitetssykehus?

Kreft er et strategisk satsingsområde ved Akershus universitetssykehus. Vi søker en engasjert avdelingssjef som kan lede og videreutvikle det onkologiske tilbudet slik at det tilfredsstiller dagens og framtidens behov.

Avdeling for onkologi er 1 av 16 avdelinger i Medisinsk divisjon. Avdelingen har lokal- og områdesykehusansvar for medikamentell kreftbehandling til innbyggere fra Akershus sykehusområde (500 000 innbyggere).
Behandlingen blir gitt poliklinisk eller som dagbehandling og foregår i nært samarbeid med andre avdelinger i sykehuset. I dag blir strålebehandling gitt ved Oslo Universitetssykehus, men Akershus universitetssykehus sin utviklingsplan legger opp til etablering av egen stråleenhet. Den nye avdelingssjefen vil spille en sentral rolle i planleggingen av det nye stråletilbudet.

I dag har onkologisk avdeling to seksjoner; en legeseksjon og en dagenhet/poliklinikk med aktivitet ved to lokaliteter (30 behandlingsstoler på Nordbyhagen og seks på Ski). Avdelingen driver opplæring av pasienter og pårørende og har et aktivt kreftforskningsmiljø.

Avdelingssjef rapporterer til direktøren i Medisinsk divisjon og sitter i divisjonens ledergruppe.

Se vår film her!
Alle søkere bes søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta drift av pasienttilbudet
 • Være faglig ansvarlig
 • Bidra til å forbedre eksisterende og utvikle nye behandlingstilbud
 • Legge forholdene til rette for forskning og utvikling i avdelingen
 • Arbeide for å skape et felles målbilde for avdelingen
 • Bidra til sykehusets videreutvikling av krefttilbudet ihht Utviklingsplan 2017 -30
 • Å arbeide for gode samarbeidsforhold innad i avdelingen og sykehuset, og med samarbeidspartnere i primærhelsetjenesten og andre helseforetak
 • Bidra i divisjonens ledergruppe for å nå divisjonens målsettinger innen gitte rammer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i onkologi eller annen relevant helsefaglig utdannelse og/eller spesialitet kan også være aktuelt
 • Relevant ledererfaring
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Kompetanse innen helse- og HMS lovgivning
 • Forskningserfaring ønskelig
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Søker bør ha lederutdanning og kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring, samt dokumentert resultatoppnåelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Ønske om og motivasjon for å være leder
 • Klar forståelse og mål for lederrollen
 • Tar ansvar og er helhetstenkende og handlekraftig
 • Inspirerende og motiverende
 • Resultatorientert
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Meget spennende lederutfordringer i en organisasjon i utvikling
 • Ledertrening og lederutvikling
 • Moderne og teknologisk godt utrustet sykehus
 • Faglige utfordringer
 • Gode velferdstilbud for ansatte, for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag og treningstilbud, teaterbilletter, interne kulturarrangementer
 • Mulighet for bolig og barnehageplass
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Antall stillinger: 1

Ref. nr.: 3324965877

Kontaktinfo:

Anita Schumacher

Divisjonsdirektør

46822805

anita.schumacher@ahus.no

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Akershus universitetssykehus HF

 • Sted

  Lørenskog

 • Land

  Norge

 • Søknadsfrist

  2017-03-14

 • Publiseringsdato

  2017-02-16

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fremtidens helsetjeneste

– Omstilling er nødvendig11

SATSER PÅ KREFTBEHANDLING OG KREFTOMSORG

Volvat tilbyr privat hospice-plass2

Legestreiken i lønnsnemnda

Varsler rettssak om de taper1

HENVENDELSER TIL PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE

Pasienter misfornøyde med legers kommunikasjon5

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!