Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ledig jobb


Rigshospitalet

Klinikchef til Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet

Publisert 2017-02-13 10:29
Søknadsfrist: 2017-03-10

Om at redde liv og øge livskvalitet. Sammen med de andre hospitaler i Region Hovedstaden arbejder vi for at sikre vores patienter den bedst mulige behandling og sammenhæng i forløbet.  
 
På Rigshospitalet træder du ind på Danmarks største og højest specialiserede hospital, hvor vi leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Vi stiller høje faglige og menneskelige krav og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde dine kompetencer og ambitioner.
 
Vil du være med til at tage ansvar og gøre en forskel? 
 
Fakta 
 • På Rigshospitalet er vi 11.000 medarbejdere, de fleste af os arbejder på Blegdamsvej og i Glostrup  
 • Vi har over 500 højt specialiserede funktioner, bl.a. transplantationer på lever-, lunge-, nyre- og hjerteområdet samt transplantation af knoglemarv i forbindelse med kræftbehandling 
 • Vi modtager og behandler patienter fra Danmark, Færøerne og Grønland 
 • Vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen. 

Rigshospitalet søger en klinikchef, som har ambitioner om at stå i spidsen for landets mest specialiserede obstetriske klinik..  Du skal lede en klinik med et stærkt klinisk miljø, og med forskning der markerer sig nationalt og internationalt. Din opgave bliver at føre klinikken frem mod nye, store resultater inden for behandling, forskning og uddannelse. 

Du kommer til at stå i spidsen for en klinik, der yder og udvikler svangreomsorg, fødselshjælp og barselomsorg til kvinder og børn med komplekse forløb. Klinikken skal i en travl hverdag rumme en stor variation – fra det helt normale ukomplicerede forløb til det meget kritiske, komplicerede forløb, som medfører store krav om samarbejde internt og med andre afdelinger på Rigshospitalet. Klinikken modtager kvinder fra hele landet med hovedvægten på patienter fra hovedstadsregionen og det østlige Danmark. Klinikken har årligt knapt 6.000 fødsler.   

Klinikken er kendetegnet ved et højt fagligt niveau og engagerede, kompetente medarbejdere.  Klinikken lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og har gode samarbejdsrelationer internt på Rigshospitalet og med andre hospitaler regionalt, nationalt og internationalt.  

Forskning og uddannelse prioriteres højt, og det er klinikkens mål at bidrage til udviklingen nationalt og internationalt på højeste niveau. 

Om stillingen 

Som klinikchef leder du Obstetrisk Klinik i samarbejde med klinikkens chefjordemoder og oversygeplejerske. Sammen planlægger og gennemfører I udviklingen for klinikken og klinikkens ca. 300 medarbejdere.   

Du har ansvar for den faglige og personalemæssige ledelse af klinikkens ca. 20 speciallæger og de ca. 10 uddannelsessøgende læger. Klinikken har en stor uddannelsesforpligtelse, som deles med Gynækologisk klinik. 

Ledelsesopgaven er stor, og det er forventningen, at klinikchefen primært varetager de administrative og ledelsesmæssige opgaver, og kun undtagelsesvist deltager i det kliniske arbejde. 

I klinikledelsen vil I sammen være ansvarlige for: 

 • Fortsat at styrke og udvikle klinikkens patientbehandling, forskning og uddannelse
 • At fastholde det tværfaglige samarbejde og styrke integration og samarbejde mellem klinikkens faggrupper og afsnit
 • Arbejde med klinikkens udvikling og organisering i fht. optimering af patientforløb
 • Optimal anvendelse af ressourcerne, herunder overholdelse af klinikkens budget og sikring af, at aktiviteten nås inden for de givne budgetmæssige rammer
 • At fastholde og styrke forskning og udvikling i klinikken og udbygge relationen til Københavns Universitet
 • At bidrage til at fastholde og styrke samarbejdet regionalt og nationalt om det gode patientforløb og i øvrigt arbejde for fælles regionale indsatser på fødeområdet 

Stillingen byder på en unik mulighed for at få indflydelse på rammer og indhold i det nye mor-barn hospital, Børneriget, der efter planen står færdigt i 2023 og kommer til at sætte nye standarder for behandling, forskning og uddannelse. 

Om dig 

Du er uddannet speciallæge i gynækologi-obstetrik og fagligt velfunderet. Du har desuden interesse og baggrund indenfor forskning og har evt. en Ph.d. eller disputats. 

Du har erfaring med lederrollen og/eller lederuddannelse. Du har visioner for fremtidens svangreprofylakse og fødselsomsorg, og du kan omsætte dem til handling. Du kan kommunikere dine visioner på en engagerende og inddragende måde. Obstetrisk klinik er ofte i mediernes søgelys, og det er vigtigt, at du kan kommunikere klart og tydeligt også i den sammenhæng. 

Du er på forkant med udfordringer og god til at få øje på nye muligheder. Når du træffer beslutninger holder du hele klinikken og det samlede patientforløb for øje.   

Det er centralt, at du som klinikchef formår at prioritere mellem opgaverne, og følger indsatserne til deres afsluttende faser. 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om klinikken og stillingen i jobprofilen som kan rekvireres på mail: anette.kajander@regionh.dk

Du er desuden velkommen til at henvende dig til følgende kontaktpersoner:

Centerdirektør Kurt Stig, tlf. 3545 3852,

Kurt.Stig.Jensen@regionh.dk 

Chefjordemoder Rikke Nue Møller, tlf. 3545 0504,

Rikke.Nue.Moeller@regionh.dk 

Oversygeplejerske Pernille Emmersen, tlf. 3545 8298,

anne-pernille.emmersen@regionh.dk 

Konsulent fra Center for HR, Iben Munck Adamsen, tlf. 3866 9657,

Iben.munck.adamsen@regionh.dk 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til aftale vedrørende lægelige chefer, protokollat 2, indgået overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn/Foreningen af Speciallæger med tilbagegangsstilling. Stillingen besættes på åremål i 6 år.  

Ansøgningsfristen er fredag d. 10. marts 2017. 

Vi afholder to runder samtaler med et testforløb mellem de to samtaler. 

Første samtaler afholdes i uge 11. Testinterview foregår mandag d. 27. marts 2017. 

Anden samtale forventer vi at afholde i uge 15.  

Stillingen er til besættelse snarest muligt. 

Send din ansøgning, CV og relevante bilag online via linket.  

Bedømmelsen af ansøgernes faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, jf. ”Vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger i Region Hovedstaden” fra 2007, der kan ses på www.regionh.dk 

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation, curriculum vitae indeholdende publikationsliste med angivelse af de 10 vigtigste publikationer. Publikationer vil blive rekvireret, såfremt dette måtte ønskes. 

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Fakta

Jobtype

Ledende overlæger / klinikchefer

Arbejdssted

Rigshospitalet - Blegdamsvej

Arbejdstid

37 timer

Jobnummer

204242

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

Søk!

Informasjon

 • Tjeneste

  Leder, Overlege / spesialist

 • Arbeidsgiver

  Rigshospitalet

 • Sted

  København

 • Land

  Danmark

 • Søknadsfrist

  2017-03-10

 • Publiseringsdato

  2017-02-13

 • Søk!

Nyheter fra startsiden

Fremtidens helsetjeneste

– Omstilling er nødvendig11

SATSER PÅ KREFTBEHANDLING OG KREFTOMSORG

Volvat tilbyr privat hospice-plass2

Legestreiken i lønnsnemnda

Varsler rettssak om de taper1

HENVENDELSER TIL PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE

Pasienter misfornøyde med legers kommunikasjon5

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!