Fastlegene kan mobilisere

En norsk undersøkelse viser at allmennlegene økte sin arbeidsmengde drastisk under svineinfluensa-pandemien i 2009.

Publisert

Forskningsgruppen for allmennmedisin (ALFO) ved Universitetet i Bergen konluderer med dette i en nylig publisert studie.

Over tre ganger så mange
Fastlege og førsteforfatter Kristian A. Simonsen og kollegene har sett på andelen influensarelaterte konsultasjoner utført av allmennleger, både under ordinær arbeidstid og på legevakt. Det ble gjort en sammenligning mellom pandemien i 2009 og innsatsen i 2008/2009, som var en normalsesong for influensa.

Analysen viser at fastlegene hadde over tre ganger så mange influensakonsultasjoner under pandemien som i en normalsesong.

Mange flere til legevakt
På legevakt hadde allmennlegene 5,5 ganger så mange influensapasienter som normalt. Barn og unge voksne utgjorde størstedelen av pasientmengden under legevakt i 2009.

Under pandemien ble majoriteten av influensakonsultasjonene (82,2%) gjort i allmennpraksis. Til sammenligning var andelen i normalsesongen 89,3%.

Referanse: Capacity and Adaptations of General Practice during an Influenza Pandemic. Simonsen KA, Hunskaar S, Sandvik H, Rortveit G. Forskningsgruppen for allmennmedisin (ALFO) ved Universitetet i Bergen. PLos ONE, juli 2013.

Powered by Labrador CMS