Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
torsdag 19. mai 2022

DM Arena Prioriteringsmeldingen

Hvordan kan vi forvalte helsemilliardene på best mulig måte?

Skal prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet bestå? Eller trenger vi noen nye?

Hva er det egentlig som skal til revisjon i den kommende prioriteringsmeldingen? Kriteriene eller prosessen?

Bør samfunnskostnadene inn i de helseøkonomiske analysene?

Hva mener egentlig folk flest om at det må prioriteres innen helsevesenet?

Legemidler får nesten all oppmerksomheten i den offentlige prioriteringsdebatten, selv om utgiftene til legemidler bare utgjør seks prosent av helsebudsjettet. Hvorfor er det slik?

 

Når

19. mai 2022 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Pressen hus i Oslo

Foredragsholdere

 • Karl Kristian Bekeng

 • Jan Frich

 • Lena Nymo Helli

 • Bilde av Ingrid Stenstadvold Ross

  Ingrid Stenstadvold Ross

 • Bilde av Joachim Henriksen

  Joachim Henriksen

 • Hanne Sigrun Byhring og Tove Johansen

  Hanne Sigrun Byhring

 • DM Arena

  Jon Magnussen

 • Ståle Sagabråten

 • Birgit Aanderaa, Ullevål sykehus

  Birgit Aanderaa

 • Carl Tollef Solberg

  Carl Tollef Solberg

Program

16.00: Velkommen, v/ Siri Gulliksen Tømmerbakke

16.10: Karl Kristian Bekeng, statssekretær (Ap): Prioriteringspolitiske dilemmaer

16.20: Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, NTNU: Hvilke spørsmål kan en ny prioriteringsmelding gi svar på?

16.30: Veronica Gundersen Gran, Head of Market Access, Novartis: Hvilke utfordringer kan prioriteringsmeldingen løse og hvilke utfordringer kan vi løse allerede i dag?

16.40: Carl Tollef Solberg, lege, filosof og forsker, Senter for medisinsk etikk, UiO: Hva mener folk flest? Befolkningsundersøkelse og myter ved prioritering

16.50 : Ståle Sagabråten, fastlege og leder av Legeforeningens fagstyre: Blåreseptordningen
- en velferdsordning under angrep

17.00: Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst: Nye metoder og prioriteringer -  hvordan kan systemet bli bedre?

 

17.10 – 17.25: Pause med servering

 

17.25: Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen: Hva med pasientene som ikke KAN vente på en ny prioriteringsmelding?

17.35: Lena Nymo Helli, direktør i Norway Health Tech: Hvordan koble prioritering med investering i innovative helseløsninger OG samfunnsgevinster – slik at vi har verdens beste helsevesen også i fremtiden?

17.45: Birgit Aanderaa, psykolog, foretakstillitsvalgt Psykologforeningen, Oslo universitetssykehus HF

17.55: Hanne Sigrun Byhring, seksjonsl​eder Analyseseksjonen ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE): Bruk av tilbudsstyrte tjenester og tjenester med usikker helsegevinst, sett fra Helseatlastjenesten

18.05: Joachim Henriksen, kommunikasjonssjef, Pfizer: Veien til et todelt helsevesen er brolagt med gode intensjoner. 

18.15 – 19.00: Debatt

 • Karl Kristian Bekeng, statssekretær (Ap)
 • Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson (Frp)
 • Tone Wilhelmsen Trøen, helsepolitisk talsperson (Høyre)
 • Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst
 • Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, NTNU
 • Veronica Barrabés, styreleder, LMI

Sponsorer