Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 16. juni 2022

LIVE: DM Arena Post-ASCO 2022

Når

16. juni 2022 Kl. 16.00 - 18.15
Registrering fra 00.00

Hvor

Radiumhospitalet

Program

16:00-16:03: Velkommen v/journalist Julie Kalveland

 

16:03 - 16:15: Høydepunkter på årets ASCO

Samtale med: 

Christian Kersten, forskningsansvarlig ved Akershus universitetssykehus

Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

 

16:15-16:25: BRCA-1-mutasjon og kreftrisiko – norsk forskning presentert på Clinical Science Symposium på ASCO

Per Eystein Lønning, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

 

16:25-16:40: Nyheter innen brystkreft

Hans Petter Eikesdal, avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus

(deltar via Teams)

 

16:40-17:00: Nyheter innen lungekreft

Bjørn Henning Grønberg, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU

 

17:00-17:20: PAUSE

 

17:20-17:23: Velkommen tilbake etter pausen

 

17:23-17:43: Nyheter innen tarmkreft

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

 

17:43-18:03: Nyheter innen urologisk kreft

Torgrim Tandstad, overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU

(deltar via Teams)

 

18:03-18:13: Status etter ASCO 2022 – og forventninger til ESMO

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder av Norsk onkologisk forening

Christian Kersten, forskningsansvarlig ved Akershus universitetssykehus

 

18:13-18:15: Vel hjem!