Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 26. februar 2020

Sjeldne sykdommer & prioriteringer

På grunn av stor pågang har vi nå fått booket om til et større møterom VIKA, og vi har åpnet for flere påmeldinger frem til deadline mandag 24.februar kl.15.00

Dette DM Arena-møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Om seminaret:

2020 er skuddår og markeres lørdag 29.februar med  "rare disease day".

Onsdag 26. februar inviterer Dagens Medisin til fagseminaret Sjeldne sykdommer & prioriteringer. Vi spør om hva som er status for sjeldne sykdommer i Norge – og hvilke rammer og muligheter som pasientene får for god diagnostikk og behandling.

Tore Rem, forfatter og professor, ble i 2014 rammet av en sjelden sykdom. Han kommer på møtet for å fortelle om sin erfaring med å ha en sjelden sykdom: 

 

 

Når

26. februar 2020 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Thon Hotel Vika Atrium
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Program

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

 

16.05-16.25: Sjeldne diagnoser – behov for en strategi

Stein Are Aksnes, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 

16.25-16.40: Sjeldenhet og krav til dokumentasjon: Hva er erfaringene på legemiddelfeltet etter prioriteringsmeldingen trådte i kraft?

Leung-Ming Yu, forsker, Metodevurdering og refusjon, Legemiddelverket

 

16.40-16.55: Mellom klinikk og ledelse: Prioritering av sjeldne sykdommer

Terje Rootwelt, klinikkleder, Barne- og ungdomsklinikken, OUS og professor ved UiO

 

16.55-17.15: PAUSE

 

17.15-17.50: Min blåreseptblues – på vegne av vanvittig få

Tore Rem, direktør UiO:Norden, professor og saksprosaforfatter

 

17.50-18.10: Prioriteringsmeldingen og endringer i folketrygdfinansiering av legemidler til sjeldne sykdommer og utprøvende behandling

Harald Lislevand, seniorrådgiver ved avdeling for helserefusjon i Helsedirektoratet

 

18.10-19.00: DEBATTEN: Hva nå for sjeldne sykdommer i Norge?

Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst

Anders Mohn Frafjord, administrerende direktør ved Diakonhjemmet Sykehus

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening

Sponsorer