Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 9. oktober 2019

Psykisk Helse

DM Arena Psykisk Helse.JPG

Når

9. oktober 2019 Kl. 15.00 - 18.00
Registrering fra 14.30

Hvor

Lovisenberg Diakonale Sykehus (Rikke Nissen Auditoriet)
Lovisenberggata 21 G-F, OSLO

Program

Dette møtet er beregnet for de som jobber i helsevesenet. Seminaret er gratis, krever påmelding/registrering.

 

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. Ettermiddagen før samler Dagens Medisin det norske fagmiljøet, ledere, myndigheter, politikere, legemiddelindustri og andre aktører til å gjøre opp status – samt å peke ut veien videre for psykisk helse i Norge: Hvor går vi nå?

Hvordan jobber helsetjenesten sammen – i både kommuner og spesialisthelsetjeneste – for å bedre tilbudet, diagnostikk og behandling, for personer som har psykiske utfordringer?

Helseminister Bent Høie (H) kommer til DM Arena Psykisk helse.

Psykisk helse er blant statsrådens prioriterte områder. Høie tiltrådte høsten 2013: Etter seks år som helseminister, hva har han og regjeringen oppnådd på området – og hva blir utfordringene fremover?

Til DM Arena kommer bl.a. også: 

Cecilie Skule, påtroppende avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Lars Lien, leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP), kommer til fagseminaret. Han er spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri.

Mette Garvoll, avdelingsdirektør, Avdeling psykisk helse og rus, Helsedirektoratet.

Ulrik Fredrik Malt, leder av Norsk psykiatrisk forening.

 

Programmet oppdateres

Sponsorer