Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 25. september 2019

MS og Post ECTRIMS

MS_ECTRIMS_450_2019.JPG

Dette DM Arena møtet er lukket for industrien og andre kommersielle aktører, så fremt man ikke er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber i helsevesenet.

Når

25. september 2019 Kl. 15.00 - 15.00
Registrering fra 14.30

Hvor

THON HOTEL VIKA ATRIUM
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Program

Den 11-13. september avholdes den store MS-kongressen ECTRIMS i Stockholm. Møtet gjør opp status om den siste forskningen og tar opp den siste utviklingen i norsk MS-behandling.

På møtet kommer Torunn Elisabeth Tjelle, seniorforsker i Folkehelseinstituttet, for å fortelle om utfordringer og løsninger med den fullstendige metodevurderingen av MS-legemidler, som FHI har gjort på oppdrag for Nye metoder.

Jan Frich, medisinsk fagsjef i Helse Sør-Øst og medlem av Bestillerforum, deltar i en paneldiskusjon om metodevurderingen.

Fredrik Piehl, professor ved Karolinska Institutet ved avdeling for klinisk nevrovitenskap, vil fortelle om de svenske bidragene på årets ECTRIMS, og om helsevesenets rolle og ansvar for å bidra med evidensbasert kunnskap om MS-behandling. Piehl vil fortelle om status på et oppdrag den svenske regjeringen har gitt det svenske Läkemedelsverket om off-label bruk av legemidler.

Kjell Morten Myhr, professor ved Universitetet i Bergen og leder for det nye forskningssenteret Nevro-Sys-Med vil fortelle om det nyopprettede senterets rolle i tilrettelegging for kliniske studier på MS-feltet i Norge.

På møtet deltar også følgende fagfolk for å holde innlegg og delta i debatt:

Øivind Torkildsen, UiB-professor og overlege på Haukeland universitetssjukehus

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

Lars Bø, UiB-professor og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Trygve Holmøy, UiO-professor og leder for MS-seksjonen ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus)

Line Walen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Sponsorer