Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 11. mars 2020

Lungekreft & screening

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

 

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

Faglig program fra kl. 16.00 - 19.00

STED: Store auditorium i forskningsbygget på Radiumhospitalet

 

Når

11. mars 2020 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Forskningsbygget, Radiumhospitalet
Vestenghaugen 8, 0379 Oslo

Program

NB! Nelson-studien om lungekreftscreening er publisert og kan leses i New England Journal of Medicine. Les også om studien i Dagens Medisin.

16.00-16.05: Velkommen, ved Lasse Moe, journalist i Dagens Medisin

 

16.05-16.25: Persontilpasset medisin – hvordan er veien videre for lungekreftpasientene?

Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO

 

16.25-16.45: Lungekreftpasientene lever lenger - er det kapasitet til å tilby optimal behandling og oppfølging?

Bjørn Henning Grønberg, overlege St.Olavs Hospital og professor NTNU

 

16.45-17.05: LIS-anbefalingene på lungekreft

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe

 

PAUSE: 17.05-17.25

 

17.25-17.45: Hvordan blir innføring av nasjonal lungekreftscreening?

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

 

17.45-18.15: NELSON-trial – what do we know after the study is published?

Harry J. de Koning, MD, PhD, Erasmus Medical Center i Rotterdam og førsteforfatter på NELSON-studien.

 

18.15-18.20: Spørsmål om NELSON-studien

 

18.20-19.00: Debatt: Hva er de store utfordringene med å innføre screening?  

Lars Fjellbirkland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus og førsteamanuensis ved klinikk for indremedisin og laboratoriefag, UiO

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

Tuva Moflag (Ap) – medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Sveinung Stensland (H) – medlem av Helse- og omsorgskomiteen

Sponsorer