Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Helsenæringen - hva kan Norge lære av Canada?

Helsenæringen - hva kan Norge lære av Canada?


En stor norsk delegasjon, med helse- og omorgsministeren i spissen, var nylig på en ukes lang tur til Canada og USA for å lære om innovasjon.

Bakteppet er en stortingsmelding om helsenæringen, som regjeringen vil legge frem i 2019.

Her jobber Næringsdepartementet tett sammen med Helsedepartementet, og reisen ble brukt til å hente kunnskap og inspirasjon. 

Toronto er en meteropol for nyskapning innen helse - en betydelig kraft for samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og akademia.

På helseområdet betyr det blant annet at man integrerer innovasjon på sykehusene, og at testing og studier er en del av pasientbehandlingen.

Dagens Medisin hadde to reportere med til Canada. På fagmøtet får man se og høre hva den norske delegasjonen opplevde på innovasjonssentre, testlaboratorier og en rekke helseinstitusjoner. Du vil få ny innsikt og oppleve gode diskusjoner om hvordan helse skal bli den nye oljen i Norge!

 

På DM Arena Helsenæringen 1. mars kommer bl.a;

 • Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H), Helse- og omsorgsdepartementet
 • Stig Slørdahl, adm.dir i Helse Midt-Norge
 • Erik Fosse, leder av Intervensjonssenteretved OUS
 • Kathrine Myhre, daglig leder i Norway Health Tech
 • Sveinung Tornås, innovasjonssjef Sunnaas sykehus

 

DEBATT: Hvordan kan Norge ta innovasjoner og nye produkter raskere i bruk?

 

Påmelding
Påmelding

Informasjon

 • Når:
  1 mars 2018
 • Plass:
  Forskningsparken
 • Adresse:
  Gaustadalléen 21, 0349

Nyheter fra startsiden

AVGÅTT UNN-DIREKTØR FORTSETTER MED MILLIONLØNN

Krever nye regler for sykehusledernes arbeidsavtaler6

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!