Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

HELSEDEBATTEN

Helsedebatten i Arendal


Temaet for Helsedebatten er sykehusøkonomi og framtida for sykehusene våre. I stortingsvalgåret 2017 er sykehusenes oppgaver i endring, og flere mener lokalsykehus i praksis vil bli lagt ned.

Denne våren legger helse- og omsorgsminister Bent Høie fram sin reform for Sykehus-Norge. Høyre/Frp-regjeringens plattform tilsier at de regionale helseforetakene skal legges ned, mens Arbeiderpartiet vil beholde RHF-ene.

Stemningen mellom ledelse og ansatte i sykehusene er kjølig, etter at Spekter og Akademikerne Helse ikke kom til enighet om en ny tariffavtale. Nylig tapte legene i Rikslønnsnemnda. Kan samarbeidsklimaet i sykehusene bli bedre, eller går vi inn i en langvarig konflikt?

Samtidig er vår helsetjeneste mer enn bare sykehus. Mange pasienter opplever for dårlige forløp mellom behandlingen i kommunene og sykehusene. Hvordan kan samhandlingen bli bedre?

I Helsedebatten møter fire sentrale helsepolitikere akademikere, helsemyndigheter, pasientrepresentanter og de fremste talspersonene for arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Norge har alle forutsetninger for å ha en helsetjeneste i verdensklasse, men er vi i ferd med å kaste bort denne muligheten?

 

Disse politikerne deltar i hele debatten:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Helsepolitisk talsperson Torgeir Micaelsen (Ap)
Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp)
Helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad (KrF)

 

Ekspertene (første panel) møter politikerne:

Hans Olav Melberg, helseøkonom og førsteamanuensis, UiO

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi NTNU

Bjørn Guldvog, helsedirektør, Helsedirektoratet

Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, Oslo og Akershus

 


Arbeidsgivere og arbeidstakere (panel to) møter politikerne:

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, Spekter

Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital

Marit Hermansen, president i Legeforeningen

Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet

 

Debatten avholdes i samarbeid med fagavisen Dagens Medisin, og vil ledes av redaktør Markus Moe.

Påmelding ved oppmøte
Påmelding ved oppmøte

Informasjon

 • Når:
  17 august 2017
 • Plass:
  Arendal Kulturhus
 • Adresse:
  Sam Eydes Plass 2, 4836 Arendal

Nyheter fra startsiden

NYE TALL FRA HELSEDIREKTORATET

Færre plasser til rehabilitering

Nasjonal oversikt over hjertestartere

Skal gi pasientene raskere hjelp

UNGE SOM ER UFRIVILLIG PÅ SYKEHJEM

LHL Hjerneslag ber politikerne rydde opp1

DOKTORGRADSKANDIDATER MEDISIN OG HELSEFAG

1 av 6 presset til å ta med forfattere på artikler

Kommende DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!