Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

onsdag 4. mars 2020

DM Arena Tarmkreft

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

Faglig program fra kl. 16.00 - 19.30

STED: Kreftforeningens Vitensenter, Kongens gate 6, 0153 Oslo

Når

4. mars 2020 Kl. 15.30 - 19.30
Registrering fra 15.30

Hvor

Kreftforeningens Vitensenter
Kongens gate 6, 0153 Oslo

Program

Kolorektal kreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, men en kreftform som får mindre oppmerksomhet enn andre former for kreft.

Kreftforeningen får også tilbakemeldinger fra pasienter om at tarmkreft er en diagnose som fortsatt er preget av en del tabu.

Dagens Medisin setter 4. mars fokus på tarmkreft gjennom et eget fagmøte.

 

UTDRAG fra programmet:

 

Utfordringer ved kolorektal-kreft i Norge                                                                                           

Marianne Guren, overlege i onkologi ved Oslo Universitetssykehus

 

Kirurgisk behandling av tarmkreft i Norge – utfordringer og muligheter                              

Hartwig Kørner, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

 

Tarmkreftscreening snart i gang: Hva kan vi oppnå? Hva kan vi ikke oppnå?                        

Øyvind Holme, overlege ved seksjon for fordøyelsessykdommer, Sørlandet sykehus Kristiansand

 

Mage-tarm kreft pasienter dominerer hos Ekspertpanelet                                                      

Halfdan Sørbye, overlege, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og leder av Ekspertpanelet

 

Paneldebatten: Hva nå for tarmkreft i Norge?

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson, Stortinget

Opposisjonspolitiker, Stortinget (TBA)

Hartwig Kørner, leder av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe og overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

 

Sponsorer