Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DM Arena Smerte

Smerte


Dette møtet er lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

 Program:

16.00-16.05: Velkommen, ved Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin, PhD og kreftsykepleier

16.05-16.25: The Future of Medical Cannabis: From Bench to Bedside. Experiences from Canada – are they relevant for Norway?

Hance Clarke, Assistant Professor in Anesthesia, and Director of Pain Services and the medical director of the Pain Research Unit at the Toronto General Hospital

Questions & Discussions (10 min)

16.35-16.50: Etter opiodskandalen i USA: Endringer i opiodbruken i Norge? Resultater fra reseptregistreret.

Svetlana Skurtveit, professor, Folkehelseinstituttet, SERAF UiO

16.50-17.05: Ikke-medikamentelle alternativer i smertebehandlingen: Hva er de?

Førsteamanuensis og manuellterapeut Astrid Woodhouse, Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs hospital/NTNU og Leder i Norsk Smerteforening

17.05-17.20: Ikke-medikamentelle alternativer: Hva kan nevrostimulering gi oss?

Overlege dr. med Bård Lundeland, avdeling for smertebehandling, OUS

PAUSE: 17.20-17.35

17.35-17.50: Post World Congress of Pain 2018: Hva er de viktigste nyhetene – og hvilken betydning har disse for smerte som samfunnsproblem i Norge?

Professor og avdelingsleder Audun Stubhaug, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte og Avdeling for smertebehandling, OUS Ullevål

17.50-18.05: Smertepasienten i primærhelsetjenesten: Hva kan fastlegen gjøre – og hvordan samhandle bedre med spesialisthelsetjenesten?

Fastlege Trygve T. Skonnord, Re legegruppe, Revetal, og leder av faggruppen for smertemedisin

 

PANELDEBATT: 18.05-19.00: Hva nå for smertebehandling i Norge: Får riktig pasient riktig behandling?

 

 

Sponsorer:

Abbott

 

Kyowa-Kirin

 

Grünenthal

 

Påmelding
Påmelding

Informasjon

 • Når:
  26 september 2018
 • Plass:
  Rikshospitalet, Store Auditorium
 • Adresse:
  Sognsvannsveien 20, 0372 OSLO

Nyheter fra startsiden

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»16

NORSK STUDIE BLANT HJEMMEHJELP-MOTTAKERE

Dette er hovedgrunnene til innleggelse av eldre

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!