Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
onsdag 20. oktober 2021

DM Arena post ECTRIMS og fremtidens MS-behandling

Seminaret avholdes i Bergen. Fysisk deltakelse på dette DM Arena-møtet er av plasshensyn lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet. Digital deltakelse er åpent for alle – mot registrering.

Når

20. oktober 2021 Kl. 14.30 - 18.00
Registrering fra 13.30

Hvor

Kongesalen, Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Dreggsallmenningen 1, Bergen, 5003

Program

Program:


14.30 – 14.35 Velkommen

Lasse Moe, journalist i Dagens Medisin

 

14.35-14.50 ECTRIMS og COVID-19: Komplikasjoner med CD-20-behandlinger under pandemien

Trygve Holmøy, UiO-professor og leder for MS-seksjonen ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus)

 

14.50 – 15.10 Vaksinestudier på ECTRIMS og norske bidrag

Gro Owren Nygaard, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS)

 

15.10 – 15.20 Diskusjon: Hvordan måler man responsen på vaksiner? Hva ser dere på ulike sykdomsgrupper i forhold til MS-pasientene?

Gro Owren Nygaard, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS)

Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo (digital deltakelse)


15.20 – 15.40 LATE BREAKING NEWS: Oppsummering fra årets ECTRIMS + norske bidrag

Øivind Torkildsen, professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus

 

15.40 – 16.00 Pause

 

NORSK FORSKNING – nye behandlinger og norsk praksis

16.00 – 16.15 DIALOG: BTK-behandlinger, og andre nye legemidler som prøves ut i Norge – hva er de nye prinsippene?

Øivind Torkildsen, professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

 

16.15 – 16.30 ECTRIMS OG NORGE: Siste nytt fra internasjonale- og det norske MS-registeret – hva vet vi om variasjon i behandlingen?

Stig Wergeland, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og ansvarlig for det Norske MS-registeret

 

16.30 – 16.45 SMART-MS-studien: Hvordan kan vi reparere myelin? Hva er remyelinisering og mesenchymale stamceller?

Christopher Kvistad, overlege ved Haukeland universitetssjukehus

 

16.45 – 17.10 Pause

 

17.10 – 17.30 Helsedirektoratets nye retningslinjer

Kjell-Morten Myhr, UiB-professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og leder for Nevro-SysMed

 

17.30 – 18.00 PANELSAMTALE – Fremtidens behandling: Hvordan vil nye retningslinjer påvirke fremtidige beslutninger? Hva må til for at det skal kunne innføres nye behandlinger? Hvor mye variasjon kan man godta i behandlingen?  

Lars Bø, UiB-professor, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF

Bjarne Robberstad, seniorforsker i Folkehelseinstituttet og professor ved seksjon for etikk og helseøkonomi ved Universitetet i Bergen

Erik Magnus Sæther, helseøkonom og partner i Oslo Economics

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet og styreleder i Hjernerådet

 

Sponsorer