Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

torsdag 21. november 2019

DM Arena Hjerte

Registering fra kl.15.30

Møtet vil være fra kl.16.00-19.00


Sted: Thon Hotel Vika Atrium, møterom Aker - Munkedamsveien 45, 0254 OSLO

 

 

Når

21. november 2019 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Thon Hotel Vika Atrium, møterom Aker
Munkedamsveien 45, 0254 OSLO

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

 

SKISSE TIL TEMAER/PROGRAM:

Årets DM Arena hjerte- og karsykdommer vil blant annet handle om oppfølging av pasienter etter hjerteinnfarkt og med -svikt.

 

Tverrfaglighet, samhandling og digitalisering – til beste for hjertepasienten – blir temaer på møtet.

 

Overgangene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten er viktige for gode pasientforløp. Er helsetjenesten gode nok her? 

 

Dessuten: Hva er status – og hva må gjøres – for å bedre tilgangen til data om hjertepasienten?

 

Det blir også høydepunkter fra European Socitey of Cardiology (ESC) som var i høst samt American Heart (AHA) som er  16.-18.november i Philadelphia. 

 

Norske spesialister som har vært tilstede på kongressene vil formidle erfaringer til norske kollegaer. Bør vi endre retningslinjer eller behandlingspraksis som følge av AHA/ESC 2019?

 

Fra Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) kommer bl.a. leder Ole-Christian Mjølstad, overlege St.Olavs Hospital og medlem Øyvind Bleie, overlege Haukeland Universitetssjukehus.

 

Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, snakker om arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan.

Erlandsen stiller også i paneldebatten, hvor hun møter en representant fra Arbeiderpartiets helse- og sosialfraksjon på Stortinget.

Vi spør om: Kan prinsippene fra helse- og sykehusplanen bedre oppfølgingen rundt hjertepasienten?

 

Det blir deltakelse fra ledende spesialister, allmennleger, helsemyndigheter, helsepolitikere og legemiddelindustri.

 

(program oppdateres)

 

 

 

  

Sponsorer