Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

torsdag 23. april 2020

DM Arena HIV - torsdag 23. april

Vi følger situasjonen rundt koronaviruset, og det kan være at møtet blir flyttet til en senere dato.

På grunn av begrenset plass er møtet dessverre lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

Faglig program fra kl. 16.00 - 19.00

STED: Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo, møterom Norges Brannkasse (nederste etasje).

Når

23. april 2020 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Felix konferansesenter (møterom Norges brannkasse)
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Program

UTDRAG FRA PROGRAMMET

Erfaringer fra to runder med hiv-anbud
Seniorrådgiver Erik Hviding og avdelingsleder Anskaffelser, divisjon legemidler,  Nicolai Maric Bjørnæs, Sykehusinnkjøp

Reviderte retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv
TBA

Norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)
TBA

Digitale pasientforløp for pasienter med HIV
Prosjektleder Kaia Spilhaug Thorkildsen og erfaringskonsulent Kim Fangen, OUS

Livet som hiv-pasient før og nå
Samtale med Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder i Hiv Norge

Hva er fremtidens hiv-behandling?
Jan Kristian Damås, professor og overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital

Debatt: Anbud på hiv-legemidler og veien videre for hiv-behandling i Norge

Rafael Alexander Modahl Leiva, overlege, infeksjonsseksjonen, Haukeland universitetssykehus
Vidar Ormaasen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Hiv Norge
Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

Flere debattdeltakere (TBA)

Sponsorer