Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
tirsdag 1. september 2020

DM Arena HIV - tirsdag 1. september

På grunn av begrenset plass er møtet dessverre lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

Faglig program fra kl. 16.00 - 19.00

STED: Felix Konferansesenter, Aker Brygge i Oslo, møterom Felix 2 (K1)

Når

1. september 2020 Kl. 16.00 - 19.00
Registrering fra 15.30

Hvor

Felix konferansesenter (møterom Felix 2)
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Program

UTDRAG FRA PROGRAMMET

Erfaringer fra to runder med anbud på hiv-legemidler
Seniorrådgiver Erik Hviding og avdelingsleder Anskaffelser, divisjon legemidler,  Nicolai Maric Bjørnæs, Sykehusinnkjøp

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv (2020) og norsk kvalitetsregister for hiv (NORHIV)
Bente Magny Bergersen, seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på OUS Ullevål

Digitale pasientforløp for pasienter med hiv
Prosjektleder Kaia Spilhaug Thorkildsen og erfaringskonsulent Kim Fangen, OUS

Livet som hiv-pasient før og nå
Samtale med Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder i Hiv Norge

Hva er fremtidens hiv-behandling?
Jan Kristian Damås, professor og overlege ved Avdeling for infeksjonssykdommer, St. Olavs Hospital

Debatt: Anbud på hiv-legemidler og veien videre for hiv-behandling i Norge
Rafael Alexander Modahl Leiva, overlege, infeksjonsseksjonen, Haukeland universitetssykehus

Dag Kvale, instituttleder ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og professor i infeksjonsmedisin

Vidar Ormaasen, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål

Marius Trøseid, overlege i infeksjonsmedisin ved OUS Rikshospitalet

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i Hiv Norge

Line Walen, seniorrådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

Stortingsrepresentanter fra Helse- og omsorgskomiteen (TBA)

Sponsorer