Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 24. september 2020

DM Arena Digital post ESMO 24.sep

DM Arena Digital Post ESMO

Torsdag 24. september 2020, kl.16.00-18.00

Seminaret streames direkte på www.dagensmedisin.no fra studio i Oslo

Meld deg på linken så vil du få tilsendt informasjon når det er lagt klar til LIVE sendingen.

Når

24. september 2020 Kl. 16.00 - 18.00
Registrering fra 15.30

Hvor

www.dagensmedisin.no

Program

Fremtredende norske fagfolk oppsummerer den viktigste europeiske kreftkonferansen – ESMO – på Dagens Medisins digitale konferanse torsdag 24. september. Live sendingen starter kl.16.00 og avsluttes kl.18.00

UTKAST PROGRAM:

BRYST

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Haukeland universitetsjukehus og professor ved UiB

Jon Amund Kyte, overlege ved Radiumhospitalet og leder av seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

URO

Jan Oldenburg, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus, professor ved UiO og ESMO guideline member & Scientific Committee

Daniel Heinrich, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening

LUNGE

Bjørn Henning Grønberg, overlege ved kreftavdelingen ved St. Olavs hospital, professor ved NTNU og styremedlem i Norsk lungekreftgruppe

GYN

Line Bjørge, seksjonsoverlege ved seksjon for gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, professor ved UiB og leder for Onkologisk forum

Kristina Lindemann, overlege ved Radiumhospitalet, OUS og leder av kompetansetjenesten for gynekologisk kreft, førsteamanuensis ved UiO. 

GI

Ghazwan Al-Haidari, overlege OUS Ullevål, fagansvarlig på øvre GI cancer kreftsenteret

MELANOM

Anna K. Winge-Main, overlege OUS Radiumhospitalet med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling

 

DEBATT: Data fase 2 og kliniske studier

Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter og faglig ansvarlig for myelomatasoe ved Aleris

Einar Andreassen, enhetsleder, metodevurdering og refusjon i SLV

Daniel Heinrich, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening

Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordic and Netherland i Merck