Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
tirsdag 9. juni 2020

DM Arena Digital Post ASCO

 

Post ASCO 2020

Tirsdag 9. juni 2020, kl.16.30-18.30

Seminaret streames direkte på www.dagensmedisin.no fra studio i Oslo

 

Hvis du melder deg på linken (påmelding) sender vi deg informasjon når video stream er klar. Krever ikke innlogging.

Når

9. juni 2020 Kl. 16.30 - 18.30
Registrering fra 16.20

Hvor

www.dagensmedisin.no
www.dagensmedisin.no

Program

Foredragene oppsummerer årets digitale ASCO-kongress – inndelt i fem terapifelt.

Hvert foredrag er på 15 min. Etter hvert innlegg blir det kommentarer og diskusjoner ved spesialister på de ulike tumorområdene.

Møtet vil også bli direkteoverført til en rekke sykehus omkring i landet, hvor helsepersonell sitter med god avstand i store møterom.

Rekkefølgen på foredragene er foreløpig ikke bestemt.

 

Lunge – hva er nytt etter ASCO 2020?

Odd Terje Brustugun, overlege ved Onkologisk seksjon, Drammen sykehus

og leder i Norsk lungekreftgruppe

 

Gastrointestinal (GI) – hva er nytt etter ASCO 2020?

Hanne Hamre, overlege ved avdeling for kreftbehandling på Akershus universitetssykehus

 

Mammae - hva er nytt etter ASCO 2020?

Hans Petter Eikesdal, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus

 

Malignt Melanom - hva er nytt etter ASCO 2020?

Anna K. Winge-Main, overlege med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet, OUS HF

 

Uro – hva er nytt etter ASCO 2020?

Maria Nyre Vigmostad, overlege på Stavanger universitetssjukehus

 

Oppsummering – hva er nytt etter ASCO 2020?

Daniel Heinrich, overlege ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening