Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DM Arena: Diabetes

DM Arena: Diabetes


Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

På møtet vil vi blant annet ta for oss Nasjonal diabetesplan 2017-2021, og oppfølging av målene om diabetesbehandling i NCD-strategien. Fra regjeringen kommer statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet for å gi en oppdatering om implemeteringen av diabetesplanen.

Møtet tar i tillegg for seg ROSA 4-studien, som har undersøkt behandlingskvaliteten av pasienter med type 2-diabetes i allmennpraksis.

Under DM Arena diabetes blir det også presentert nyheter fra den internasjonale diabeteskongressen EASD 2018 – blant annet siste nytt om endepunktstudier på nyre-, hjerte- og karsykdommer ved blodsukkersenkende legemidler mot type 2-diabetes, ved professor og overlege Trond Geir Jenssen.

I paneldebatten utfordrer Diabetesforbundets Bjørnar Allgot og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol den politiske ledelsen i Helse og omsorgsdepartementet om satsingen på diabetesområdet.

Programmet oppdateres og utvides fortløpende – hold av datoen allerede nå!

 

 

Sponsorer:
  

AstraZeneca Boehringer Ingelheim MSD Novo Nordisk Sanofi

Påmelding
Påmelding

Informasjon

 • Når:
  10 oktober 2018
 • Plass:
  Diakonhjemmet sykehus, DBL-bygget
 • Adresse:
  Diakonveien 12, 0370 OSLO

Nyheter fra startsiden

Behandling med blodfortynnende legemidler

Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

VIL ENDRE OPPTAKSKRITERIENE TIL MEDISINSTUDIET

UiO vil teste medisinstudenter for «egnethet»16

NORSK STUDIE BLANT HJEMMEHJELP-MOTTAKERE

Dette er hovedgrunnene til innleggelse av eldre

Kommende DM Arena-møter

Tidligere DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!