Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

torsdag 26. oktober 2017

Fastlegeordningen – en del av morgendagens kommunehelsetjeneste?

Når

26. oktober 2017 Kl. 09.30 - 11.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Radisson Blu Airport Hotel
Hotellvegen, Gardermoen (rett ved terminalen). Møterom : Odin1 i underetasjen, følg merking DM Arena

Program

Registrering og enkel servering av rundstykker og smoothie fra kl. 09.00

 

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, og for å få plass til allerede 30 påmeldte allmenleger, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

NB: Begrenset av antall plasser. Første mann til mølla prinsippet vil gjelde, og vi vil prioritere klinikere/leger.

For å melde deg på dette DM Arena møtet:

 send epost med navn – tittel – arbeidssted og ditt mobilnummer til dmarena@dagensmedisin.no

 

Program:

09.30-09.35: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

 

09.35-09.40: Fastlegenes hverdag – hvor trykker skoen? (last ned)

Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen

 

09.40-09.50: Primærhelseteam – status og utfordringer (last ned)

Rolf J. Windspoll, prosjektleder for pilotprosjekt med primærhelseteam, Helsedirektoratet

 

09.50-10.00: Fastlegeordningen – noen observasjoner (last ned)

Tor Iversen, professor, avdeling for helseledelse og helsekonomi, UiO

 

10.00-11: Er fastlegeordningen en del av morgendagens kommunehelsetjeneste?

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

Ingvild Kjerkol (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Kjersti Toppe (Sp), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør, Kristiansand

Tom Willy Christiansen, kommuneoverlege Ørskog kommune

Solveig P. K. Bratseth, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Marit Hermansen, president i Legeforeningen