Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
torsdag 8. februar 2018

DM Arena Lungekreft

Når

8. februar 2018 Kl. 16.00 - 16.00
Registrering fra 00.00

Hvor

Diakonhjemmet Sykehus, DBL Bygget
Diakonveien 12

Program

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle
aktører – med mindre man er sponsor. Møtet er beregnet på helsepersonell og de som jobber innenfor helsevesenet.

NB! Dette møtet avholdes på Diakonhjemmet Sykehus, DBL bygget vis a vis hovedinngangen, Diakonveien 12

Registrering og enkel servering fra kl. 15.30.

16.00- 16.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.25: Kirurgi: Tverrfaglige møter og beslutning om behandling
Steinar Solberg, overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet (last ned)

16.25-16.45: Patologi: Hva er utfordringene innen lungekreft?
Sissel Wahl, overlege ved Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs hospital. (last ned)

16.45-17.05: Legemidler: Nye behandlingsmuligheter ved lungekreft
Åslaug Helland, overlege ved OUS Radiumhospitalet (last ned)

17.05-17.25: PAUSE

17.25-17.45: Ny rapport: Kostnader for lungekreft
Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus, UiO og partner, Oslo Economics (last ned)


17.45-19.00: Paneldebatt: Hva nå for norsk lungekreft?

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe

Stein Sundstrøm, overlege St. Olavs hospital og leder av Norsk onkologisk forening

Ying Chen, avdelingsoverlege patologi OUS og leder av Den norske patologiforeningen

Ole Alexander Opdalshei, ass. generalsekretær i Kreftforeningen

Ingvild Kjerkol (Ap), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget

Sveinung Stensland (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget


 

Sponsorer:

MSD BMS Abbvie Roche

Pfizer