Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

torsdag 12. oktober 2017

Brystkreft

Når

12. oktober 2017 Kl. 15.30 - 18.30
Registrering fra 00.00

Hvor

Kreftforeningens Vitensenter
Kongensgate 6

Program

Møtet avholdes i Kreftforeningen Vitensenter, på hjørnet av Kongensgate og Rådhusgata.

Omvisning på Kreftforeningens Vitensenter i forkant av seminaret (starter 15.00)

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

 

15.30-15.35: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.35-15.50: Organisering av brystkreftkirurgi i Norge – utfordringer og muligheter (last ned)

Ellen Schlichting, seksjonsleder for bryst og endokrinkirurgi, Avdeling for kreftbehandling ved OUS

 

15.50-16.05: Nye medikamenter og behandlingsprinsipper: hva kommer, hvordan skal det brukes – og hva med forskningen? (last ned)

Bjørn Naume, UiO-professor og overlege ved avdeling for Kreftbehandling, OUS, og leder av Norsk Brystcancer Gruppe (NBCG)

 

16.05-16.20: Metodevurdering av brystkreftlegemidler – status og veien videre (last ned)

Kristin Svanqvist, leder av enhet for legemidler, Legemiddelverket

 

16.20-16.40: PAUSE

 

16.40-16.55: Metodevurderinger av brystkreft: Industriens synspunkter (last ned)

Line Walen, helseøkonomisk rådgiver, Legemiddelindustrien (LMI)

 

16.55-17.10: Molekylære genprofiler: Betydning for beslutninger om tilleggsbehandling ved brystkreft, status og veien videre (last ned)

Hege Oma Ohnstad, overlege ved kreftavdelingen, Seksjon for brystonkologi, OUS

 

17.10-18.30: PANELDEBATTEN: Hva nå for brystkreft i Norge?

Marianne Synnes (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson og medlem av helse- og omsorgskomiteen

Bjørn Naume, OUS-overlege og leder av NBCG

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

Ester-Johanne Sande, styreleder i Brystkreftforeningen

Kristin Valborg Reinertsen, overlege ved avdeling for kreftbehandling, OUS

 

Pfizer Novartis Oncology